Sprawozdanie z działań Parafialnej Rady Duszpasterskiej w 2023 r.

Rok 2023 był dla naszej parafii okresem wyjątkowym z racji na obchody jubileuszu 125-lecia poświęcenia kościoła (1898 – 2023). Jak każdy rok w życiu chrześcijańskiej wspólnoty był też czasem modlitwy i dziękczynienia, dbania o naszą świątynię, a ponadto wielu dobrych spotkań i wydarzeń.

Parafialna Rada Duszpasterska zaangażowała się w obchody jubileuszu parafii poprzez pozyskanie środków na projekt „125 lat domem naszym jest”, a w jego ramach wydanie kalendarza ściennego i banera, organizację konkursu plastycznego dla dzieci o św. Jerzym, broszurki o kościele oraz prezentacji multimedialnej podsumowującej obchody. W działania te włączyła się również pani katechetka i młodzież z naszej parafii. 29 października odprawiona została Msza św. w intencji budowniczych, fundatorów i ofiarodawców naszej świątyni, a zwieńczeniem jubileuszu była odprawiona 6 stycznia 2024 roku Msza św. w 100-tną rocznicę śmierci budowniczego kościoła, ks. Wilhelma Tuskera.

W czerwcu 2023 r. Rada zorganizowała spotkanie członków Żywego Różańca, w którym wzięło udział ponad 70 osób. Była to okazja do lepszego poznania się i podzielenia wiarą. W lipcu zorganizowaliśmy rodzinną wakacyjną wycieczkę do Mnikowa i Krakowa, co było okazją do integracji i dobrego spędzenia czasu wolnego dla rodziców i dzieci naszej parafii. Wzięło w niej udział ponad 50 osób. Wycieczki, baliki i ciekawe zajęcia odbywały się również w Świetlicy Parafialnej, z inicjatywy pań, które się nią opiekują. We wrześniu odbył się kolejny, zainicjowany przez księdza Marcelego, parafialny wyjazd do Częstochowy, z którego skorzystało ok. 50 osób. W październiku odbyło się w altanie sołeckiej w Mszanie spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Również w październiku, na prośbę parafian, na naszym cmentarzu stanął pomnik – Grób Dzieci Utraconych.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w skład której wchodzi proboszcz i 10 parafian, wybranych w wyborach, spotkali się w ostatnich 12 miesiącach na dwóch posiedzeniach, na których omawiano wspomniane wyżej działania oraz kwestie organizacyjne i wnioski z wizytacji kanonicznej z 2022 roku. Przedstawiciele Rady uczestniczyli także w Ingresie do katowickiej katedry arcybiskupa Adriana Galbasa, który 17 czerwca uroczyście objął posługę pasterską Archidiecezji Katowickiej. Wraz z proboszczem byli również obecni w katedrze na uroczystości odpustowej, 26 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas której nasz biskup Adrian otrzymał paliusz.

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» /Mk, 16, 15/. Zachęceni tymi słowami Pana, w roku 2024 również chcemy włączyć się w działania duszpasterskie, umacniające i rozwijające naszą wspólnotę parafialną i serdecznie zapraszamy wszystkich i każdego z Was do wspólnej drogi.
Przede wszystkim zachęcamy do udziału w liturgii, korzystania z sakramentów, osobistej i wspólnotowej modlitwy. Zachęcamy chętnych parafian do włączenia się w posługę lektoratu – czytania Słowa Bożego w czasie Eucharystii.
Zapraszamy do włączenia się do grup i wspólnot działających w parafii: Dzieci Maryi i Ministrantów, Eucharystycznego Ruchu Młodych, Żywego Różańca, III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Rodzin przyjmujących Matkę Bożą z Szensztatu, parafialnego Zespołu Caritas. Mamy wspaniałą świetlicę parafialną z przemiłymi opiekunkami, w której nasze dzieci mogą dobrze i bezpiecznie spędzić czas.
Chcemy również kontynuować inicjatywy, które w zeszłym roku cieszyły się Waszym zainteresowaniem: jeśli będą chętni, zorganizujemy znów spotkanie Żywego Różańca, rodzinną wycieczkę podczas wakacji, spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Ks. Marceli już zaprasza na sierpniową pieszą pielgrzymkę do Turzy Śląskiej i wrześniowy autokarowy wyjazd na Jasną Górę.

Za miniony rok dialogu i współpracy serdecznie dziękujemy. I już cieszymy się na to, co przed nami. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi.

Parafialna Rada Duszpasterska

Loading