Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna:


– w poniedziałki, środy i piątki
przez pół godziny po porannej Mszy św.

– we wtorki i czwartki przez pół godziny po wieczornej Mszy św.

 • Osoby zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszone są o uzgodnienie odrębnego terminu spotkań z duszpasterzem, osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 472-00-93.
 • Do chorego w niebezpieczeństwie śmierci o każdej porze.
 • W sprawach dotyczących pogrzebu można się skontaktować codziennie w godz. 8.00-19.00.

Nr konta bankowego
50 1240 4386 1111 0000 5275 2690


Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu:

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieś skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania).
  a/ Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki: (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874): ukończył 16 lat; jest katolikiem; przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię Św., bierzmowanie; prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.
  b/ Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze.

Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.


Dokumenty potrzebne do I Komunii Św.:

 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest spoza parafii,
 • pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania:

 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński),
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii, w której sakrament był przyjęty,
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradni życia rodzinnego, dzień skupienia dla narzeczonych,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 180 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
 • osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej najpóźniej na 6 miesięcy przed planowanym ślubem.

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego:

 • o śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje,
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba,
 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.

Loading