Statystyka duszpasterska za 2023 rok

Poniżej w formie tabeli przedstawiamy statystykę duszpasterską za 2023 rok – liczbę udzielonych sakramentów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Loading