Ostatnie pożegnanie byłego proboszcza, ks. Krystiana Gawleńskiego

10 i 11 stycznia odbyło się ostatnie pożegnanie ks. Krystiana Gawleńskiego, proboszcza naszej parafii w latach 2009-2016.
10 stycznia w naszym kościele została odprawiona Msza św. eksportacyjna. Uczestniczyło w niej wielu jego kolegów księży, poczty sztandarowe i parafianie. Z Mszany trumna z ciałem byłego proboszcza pojechała do jego rodzinnego Radzionkowa. 11 stycznia 2024 r. w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie biskup Adam Wodarczyk przewodniczył Mszy św. pogrzebowej.
Dzięki staraniom byłego proboszcza kościół w Mszanie został wymalowany, rozpoczął też budowę odtworzonego ołtarza głównego. Już podczas posługi w naszej parafii zaczął poważnie chorować. Zmarł 4 stycznia 2024 roku w 62. roku życia i 35. roku kapłaństwa.
  • ŚP. KS. KRYSTIAN GAWLEŃSKI, urodził się 9 lipca 1962 roku w Bytomiu jako syn Romana i Róży z d. Pakuła. Jego ojciec pracował na kopalni, matka zaś była sprzedawcą. Ochrzczony został 22 lipca 1962 roku w parafii Świętego Wojciecha w Radzionkowie. Tam też, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej 9 maja 1971 roku i był bierzmowany 13 maja 1972 roku.
Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 12 w Radzionkowie, którą ukończył w 1977 roku. Przez kolejne 3 lata uczył się w ZSZ „Tagor” w Radzionkowie, po której ukończeniu podjął pracę zawodową i został słuchaczem Technikum Budowlanego i Remontu Maszyn Górniczych dla Pracujących w Radzionkowie. Technikum skrócił z trzech do dwóch lat „wykazując przy tym dużo pracowitości, co miało wyraz w postaci wielu nagród i wyróżnień w szkole” – odnotował ks. E. Góra w świadectwie moralności dla ówczesnego kandydata seminarium Krystiana.
W 1982 roku postanowił wstąpić do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego i został przyjęty. W ramach formacji seminaryjnej odbył półroczny staż katechetyczny w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szopienicach. Ówczesny proboszcz parafii stażowej napisał w opinii o alumnie Krystianie, „gdyby ks. Biskup zaproponował mi takiego wikarego, to mogę być proboszczem na Borkach do końca mojego życia”. Pracę naukową napisał nt. „Współczesne zagrożenia miłości małżeńskiej”. Święcenia diakonatu otrzymał 10 kwietnia 1988 roku z rąk biskupa Czesława Domina. Święcenia prezbiteratu otrzymał 13 maja 1989 roku z rąk ówczesnego arcybiskupa Damiana Zimonia.
Po święceniach, od niedzieli 18 czerwca 1989 roku, w ramach tzw. zastępstw wakacyjnych, został skierowany do pracy duszpasterskiej najpierw w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olszynie, później w parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach. Pierwszą jego „stałą” placówką duszpasterską była parafia Świętego Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach (1989-1992), gdzie katechizował m. in. w Szkole Podstawowej nr 19. Kolejnymi miejscami posługi wikariuszowskiej księdza Krystiana były parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym (1992-1993), Świętego Jana Chrzciciela w Tychach (1993-1998), gdzie katechizował w Zespole Szkół Budowlanych, Św. Marii Magdaleny w Bełku (1998-2002) – parafia z końcem 2007 roku zmieniła wezwanie na Świętego Jana Sarkandra – gdzie katechizował w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz Zespole Szkól w Czerwionce-Leszczynach, Świętego Mikołaja w Łące (2002-2004), gdzie był katechetą w Zespole Szkół Samochodowych oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie, Świętego Jana Sarkandra w Rybniku – Paruszowcu (2004-2007), gdzie katechizował w Zespole Szkół Budowlanych, Świętej Barbary w Chorzowie (2007-2009), gdzie katechizował w Zespole Szkół Integracyjnych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
W 2009 roku został proboszczem parafii Świętego Jerzego w Mszanie, gdzie w 13 maja 2014 roku obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Już w tym czasie borykał się z chorobą nowotworową. Ze względu na stan zdrowia, dnia 13 sierpnia 2016 roku został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Świętego Jerzego w Mszanie i skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii Świętego Piusa X w Rudzie Śląskiej.
Rok później, w związku z pogarszającym się stanem zdrowia oraz przyznaniem renty zdrowotnej przez ZUS, został zwolniony z obowiązków duszpasterskich i zamieszał wraz z młodszym bratem Joachimem w domu rodzinnym na terenie parafii Świętego Wojciecha w Radzionkowie. Od 2018 roku chętnie i gorliwie pomagał w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radzionkowie – Rojcy.
Zmarł 4 stycznia 2024 roku w 62. roku życia i 35. roku kapłaństwa. Msza pogrzebowa została odprawiona 11 stycznia 2024 roku w parafii Świętego Wojciecha w Radzionkowie. /źródło: Archidiecezja Katowicka/

Loading