Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego

Konferencja Episkopatu Polski zachęca do włączenia się w Nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego.

Nowenna potrwa od 16 do 24 marca, w następujących intencjach:

  • 16.03

Módlmy się o odnowienie wiary każdego z nas, by prowadziła do umocnienia ducha naszego narodu

  • 17.03

Módlmy się o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną

  • 18.03

Módlmy się o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski

  • 19.03

Módlmy się o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz trwałość rodzin

  • 20.03

Módlmy się o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania

  • 21.03

Módlmy się o światło dla nas jako narodu, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny

  • 22.03

Módlmy się o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych

  • 23.03

Módlmy się o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej

  • 24.03

Módlmy się o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych

 

nowenna2120_plakat

Loading