Konkurs plastyczny dla dzieci „NASZ ŚWIĘTY PATRON”

Z okazji Jubileuszu 125-lecia kościoła parafialnego w Mszanie ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „NASZ ŚWIĘTY PATRON”.

Celem konkursu jest rozwijanie w dzieciach wrażliwości oraz lepsze poznanie patrona parafii św. Jerzego. Pracę może nadesłać każde dziecko z terenu parafii w 3 grupach wiekowych: grupa I – dzieci najmłodsze i przedszkolne, grupa II – klasy I-IV szkoły podstawowej, grupa III – klasy V-VIII szkoły podstawowej.

Termin składania prac: od 05.03.2023 r. do 07.04.2023 r. Prace należy dostarczać do p. katechetki Małgorzaty Holony lub do zakrystii kościoła. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format – maksymalnie A3. Prace muszą być wykonane własnoręcznie i opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa). Na metryczce obowiązuje podpis rodzica, będący jednocześnie zgodą na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w niedzielę odpustową na stronie internetowej parafii.

Regulamin konkursu w załączniku: regulamin konkursu JERZY

 

Loading