Poświęcenie różańców dzieciom komunijnym i nagrody za różańce

Warto modlitwy różańcowej uczyć już dzieci. 8 października podczas Mszy św. szkolnej zostały poświęcone różańce dzieciom przygotowującym się do Wczesnej i I Komunii św. Zaś w ostatni piątek miesiąca, 29 października, zostały rozdane nagrody dzieciom z klas I naszej szkoły, które przygotowały własnoręcznie różańce. Można je było przez cały miesiąc oglądać wyeksponowane na tablicy przy bocznym ołtarzu.

 

Loading