Środa, 21 Marzec 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Dzi? XV Niedziela Zwyk?a, ktra przypomina nam, ?e Jezus jest siewc? ziarna – s?owa Bo?ego, od dni, kiedy chodzi? po drogach Galilei i Judei, a? po dzi? i a? do sko?czenia ?wiata.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? XIV Niedziela Zwyk?a. „Przyjd?cie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?” /Mt 11,28/.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XIII Niedziel? Zwyk??. Us?yszymy dzisiaj ostrze?enie Jezusa, ktry ??da od nas mi?o?ci niepodzielnej. „Kto nie bierze swego krzy?a, a idzie za Mn?, nie jest Mnie godzien” /Mt 10,38/

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XII Niedziel? Zwyk??, ktra przypada w czerwcu – miesi?cu po?wi?conym czci Naj?w. Serca Pana Jezusa. Nieszpory niedzielne – dzisiaj o godz. 15.30.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? prze?ywamy XI Niedziel? Zwyk?? w ci?gu roku, trwamy te? w Oktawie Bo?ego Cia?a. Nabo?e?stwo eucharystyczne z procesj? wok? ko?cio?a dzisiaj o godz. 15.30.

Więcej…

 
Więcej artykułów…