Niedziela, 20 Maj 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Dzi? XXIV Niedziela Zwyk?a. W ?yciu i ?mierci nale?ymy do Pana. Aposto? powiada, ?e „nikt z nas nie ?yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” /Rz 14,7/.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XXIII Niedziel? Zwyk??. Ofiara Eucharystyczna jednoczy nas przy stole Chrystusa.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? XXII Niedziela Zwyk?a. Ofiara krzy?owa Jezusa Chrystusa to szczyt tajemnicy Bo?ego planu zbawienia.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XXI Niedziel? Zwyk??. Jeste?my Ko?cio?em, narodem ?wi?tym i ludem odkupionym.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? XX Niedziela Zwyk?a.

Więcej…

 
Więcej artykułów…