Środa, 23 Styczeń 2019

Ogłoszenia niedzielne

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10.04.2016 r.

Read morePo swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywa? si? swoim uczniom i przyjacio?om, spotyka? si? z nimi i dawa? im dowody, ?e ?yje. Dzi? o jednym z takich spotka? opowiada nam Ewangelia.

Więcej…

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 03.04.2016 r.

Read moreDzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomkw: przewodnia, bia?a, Mi?osierdzia Bo?ego. O ten ostatni tytu? prosi? sam Pan Jezus za po?rednictwem ?wi?tej Siostry Faustyny. Ustanowi? j? w 2000 roku ?wi?ty Jan Pawe? II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzie? Mi?osierdzia.

Więcej…

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO - 27.03.2016

Read moreW ten radosny dzie? zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszli?my do naszego parafialnego ko?cio?a, aby wy?piewa? radosne Alleluja. Chcemy razem z ca?ym stworzeniem dzi?kowa? za dzie?o odkupienia, za Chrystusowe zwyci?stwo nad ?mierci?, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Aposto?owie, biegniemy do grobu, ktry jest pusty, prbujemy zrozumie? to, co si? wydarzy?o tej nocy i poranka i chcemy wo?a?: „Zmartwychwsta? ju? Chrystus, Pan mj i nadzieja!”

Więcej…

 

NIEDZIELA PALMOWA M?KI PA?SKIEJ - 20.03.2016

Read moreDzi? Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzie?. B?ogos?awie?stwo palm na pocz?tku ka?dej Mszy ?w. W tym dniu m?odzie? naszej diecezji gromadzi si? o godz. 14.00 w katowickiej katedrze, w zwi?zku z ustanowieniem tej niedzieli przez ?w. Jana Paw?a II ?wiatowym Dniem M?odzie?y.

Więcej…

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13.03.2016

Read moreW pi?t? niedziel? czasu paschalnego przygotowania zmienia si? charakter tego okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy ?w. b?dziemy modli? si? prefacj? o M?ce Pa?skiej, a ponadto zachowujemy w naszej Ojczy?nie zwyczaj zas?aniania krzy?y.

Więcej…

 
Więcej artykułów…