Czwartek, 21 Czerwiec 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read moreKolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na op?aty bie??ce – Bg zap?a? za ka?d? ofiar?.

Więcej…

 

Read moreKolekta na sp?at? odnowionych witra?y naszego ko?cio?a. Bg zap?a? za ka?d? ofiar?. Przed ko?cio?em zbirka na ?wiatowe Dni M?odzie?y.

Więcej…

 

Read moreKolekta na potrzeby Wy?szego ?l?skiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Obowi?zuje wakacyjny porz?dek Mszy ?w. i otwarcia kancelarii parafialnej.

Więcej…

 

Read moreW pierwsz? wakacyjn? niedziel? w tekstach biblijnych pojawia si? temat powo?ania. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, ?e w czasie odpoczynku mamy by? ?wiadkami Bo?ej obecno?ci i dzia?ania w ?wiecie?

Więcej…

 

XII NIEDZIELA ZWYK?A - 19.06.2016 r.

Read moreKim jest dla mnie Jezus Chrystus ? — to pytanie trzeba nam zadawa? nieustannie i ca?ym ?yciem udziela? w?a?ciwej odpowiedzi, ?e jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Pro?my o potrzebne si??, by nasza odpowied? by?a naprawd? wiarygodna.

Więcej…

 
Więcej artykułów…