Sobota, 16 Luty 2019

Zakończenie projektu "Ku Pamięci"

Uroczystość przy Miejscu PamięciNasza Parafia była partnerem projektu pn. „Ku Pamięci. Poprawa infrastruktury związanej z Grobem Ofiar Marszu Śmierci w Mszanie", realizowanego przez Gminę Mszana i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W środę 29 listopada odbyło się uroczyste oddanie hołdu Ofiarom Marszu Śmierci w związku z zakończeniem prac na naszym cmentarzu. Pragnę złożyć podziękowania Władzom naszej Gminy, które pozyskały środki na poprawę infrastruktury wokół tego Miejsca Pamięci z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczyły też część funduszy gminnych, wykonały projekt i  nadzorowały jego wykonanie.

Parafia nasza partycypuje też w kosztach tej inwestycji w 10%, tj. w kwocie 28 tys. zł. Wszystkim ofiarodawcom, czyli Wam wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

Ks. Proboszcz

 

Uroczystość przy Miejscu Pamięci  Uroczystość przy Miejscu Pamięci Uroczystość przy Miejscu Pamięci

Uroczystość przy Miejscu Pamięci Uroczystość przy Miejscu Pamięci Uroczystość przy Miejscu Pamięci

Uroczystość przy Miejscu Pamięci Uroczystość przy Miejscu Pamięci Uroczystość przy Miejscu Pamięci