Sobota, 16 Luty 2019

Pomagamy rodzinie poszkodowanej w wojnie w Syrii

Akcj? Nasza Parafia ?w. Jerzego w Mszanie w??czy?a si? w – organizowan? przez Caritas Polska – pomoc rodzinom poszkodowanym na skutek wojny w Syrii.

Swoim patronatem obj?li?my w lutym 2017 r. jedn? z rodzin.

Oto kilka informacji na temat tej rodziny: Aboud Ghalo Mardine ma 85 lat. Mieszka w Aleppo wraz z ?on? Majeda George Shero lat 73 oraz synem Ghalebem 50 lat. Jest to bardzo biedna rodzina, bez ?rde? dochodu i bez pracy. Potrzebuj? ?ywno?ci, ktra w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

Potrzebuj? rwnie? op?aci? koszty zwi?zane z wynajmem mieszkania oraz opa?u na zim?. Du?ym wydatkiem jest tak?e dost?p do pr?du z generatorw, ktry sukcesywnie dro?eje w zwi?zku z przed?u?aj?c? si? wojn?.

Wi?cej tutaj