Sobota, 15 Grudzień 2018

Podsumowanie pobytu go?ci z W?och w naszej parafii

Pielgrzymi ?DM w MszanieW dniach od 20 do 24 lipca w naszej parafii go?ci?a spora grupa m?odych W?ochw, ktrzy przyjechali na ?wiatowe Dni M?odzie?y. 24 z nich nocowa?o u rodzin naszych parafian oraz na probostwie.

W ?rod? wieczorem w naszym ko?ciele odprawiono msz? ?w. w j?zyku w?oskim. By?o to dla nas wszystkich nowe i ciekawe prze?ycie. Dzi?kujemy parafianom za liczny udzia?, zespo?om "Mszanianka" i "Po?omianka" za muzyczn? opraw? nabo?e?stwa, a Jackowi Wnukowi za t?umaczenie.


W niedziel? o godz. 11.00 odprawili?my po?egnaln? msz? ?w. z udzia?em w?oskich go?ci, ktrzy podarowali nam stu?? z wyszytymi symbolami ?wiatowych Dni M?odzie?y. B?dzie przypomina?a ich pobyt w naszej parafii.

W mi?dzyczasie pielgrzymi brali udzia? w licznych spotkaniach organizowanych w Wodzis?awiu ?l?skim, Gorzycach i Katowicach, byli rwnie? w O?wi?cimiu.

W poniedzia?ek rano po?egnali?my w?oskich braci i siostry przed ich odjazdem do Krakowa. W podzi?kowaniu za ciep?e przyj?cie, ks. Franciszek - biskup Diecezji Bergamo, ktry do??czy? do pielgrzymw w niedziel?, przekaza? wspania?y dar - relikwie ?w. papie?a Jana XXIII, ktry zosta? kanonizowany w tym samym dniu, co Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II. Jest to wsplny dar dla parafii w Mszanie i Po?omi.

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie

Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie Pielgrzymi ?DM w Mszanie