Sobota, 15 Grudzień 2018

Przedszkolaki otrzyma?y dyplomy na zako?czenie katechezy

Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakomW pi?tek, 17 czerwca, w czasie mszy ?w. szkolnej modlili?my si? mi?dzy innymi w intencji msza?skich przedszkolakw.

Po sko?czonym nabo?e?stwie ks. wikary udzieli? dzieciom indywidualnego b?ogos?awie?stwa, a pani katechetka Ewa Blanik rozda?a dyplomiki na zako?czenie katechezy w przedszkolu. Bg zap?a? dzieciom i ich rodzicom za obecno??, a uczniom Zespo?u Szk? za s?u?b? liturgiczn?.

Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom

Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom

Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom Wr?czenie dyplomw z katechezy przedszkolakom