Sobota, 15 Grudzień 2018

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii - fotorelacja

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafiiUroczysto?? Cia?a i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bo?ym Cia?em, jest jednym z najbardziej uroczy?cie obchodzonych dni w ca?ym roku liturgicznym.

To ?wi?to ruchome, przypada na jedenasty dzie? po Zes?aniu Ducha ?wi?tego (Zielonych ?wi?tkach) - w tym roku by? to czwartek 26 maja.

Symbolem tego ?wi?ta jest procesja. Prowadzony przez m??czyzn ksi?dz niesie pod baldachimem monstrancj?. St?pa po obsypanej kwiatami drodze. Wok? unosi si? zapach kadzid?a i rozlega d?wi?k dzwonkw. Id?cy w procesji wierni zatrzymuj? si? przy czterech polowych o?tarzach. Tam odczytywany jest fragment Ewangelii. Liczba o?tarzy nie jest przypadkowa – symbolizuj? one cztery strony ?wiata, cztery ?ywio?y oraz cztery Ewangelie.

Uroczysto?? w naszej parafii rozpocz??a si? msz? ?w. polow? na posesji p. Zygmunta i Ireny Wolny. Koncelebrowane nabo?e?stwo zosta?o odprawione w intencji budowniczych o?tarzy oraz matek z okazji przypadaj?cego tego dnia ich ?wi?ta. Po mszy ?w. przeszli?my do drugiego o?tarza, na posesji p. Zbigniewa i Tatiany Wolny oraz do kolejnych: trzeciego - obok p. Marii Mizia i p. Soko?owski i czwartego - obok pa?stwa Sikora.

Serdeczne Bg zap?a? sk?adamy gospodarzom posesji i s?siadom, ktrzy pomagali przygotowa? o?tarze i drog? mi?dzy nimi. Dzi?kujemy wszystkim parafianom, ktrzy udekorowali okna domw. Bg zap?a? pocztom sztandarowym, panom nios?cym baldachim, dzieciom komunijnym i ich rodzicom, s?u?bie liturgicznej oraz wszystkim, ktrzy wzi?li udzia? w procesji.

Zdj?cia: Krystian Wro?yna

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii

Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii Bo?e Cia?o 2016 w naszej parafii