Sobota, 15 Grudzień 2018

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

altDrodzy Diecezjanie!

Od dzisiejszej niedzieli nasz "Go?? Niedzielny" ukazuje si? w odnowionej szacie graficznej.

Korzystaj?c z tej okazji, zach?cam Was, Bracia i Siostry, do sta?ego czytania naszego archidiecezjalnego tygodnika, ktry s?u?y dzie?u ewangelizacji, wzmacnia nasze przywi?zanie do wiary i ?wiata chrze?cija?skich warto?ci oraz jest znacz?c? pomoc? w duszpasterstwie. "Go?? Niedzielny", za?o?ony przez pierwszego biskupa katowickiego Augusta Hlonda jako pismo diecezjalne, sta? si? tygodnikiem o zasi?gu oglnopolskim. Od 5 lat przewodzi na li?cie tygodnikw opinii o najwy?szym nak?adzie, to znaczy znajduje si? w grupie tygodnikw maj?cych najwi?ksz? liczb? odbiorcw i czytelnikw.


Bracia i Siostry!
W ubieg?ym roku zosta?a utworzona grupa archidiecezjalnych mediw, ktre pracuj? teraz w ramach jednego podmiotu pod nazw? "Instytut Go?? Media". Tworz? go: Go?? Niedzielny, Radio eM, Ma?y Go?? Niedzielny oraz portale internetowe: gosc.pl oraz wiara.pl. Przeprowadzona konsolidacja nie oznacza ujednolicenia formy i tre?ci, bo poszczeglne media pos?uguj? si? odmiennymi ?rodkami, s? adresowane do r?nych odbiorcw i maj? ambicj?, aby jak najszerzej dociera?, informowa? i formowa?. Wszystkie jednak s?u?? jednemu celowi: sprawie ewangelizacji, umacnianiu ?wiata chrze?cija?skich warto?ci oraz przybli?aniu nauki Ko?cio?a w aktualnych kwestiach.


Siostry i Bracia,
Redakcjom katolickich mediw naszej archidiecezji ?ycz? b?ogos?awie?stwa Bo?ego, ws?uchiwania si? w inspiracje p?yn?ce od Ducha ?wi?tego, ktry buduje Ko?ci? i prowadzi dzie?o g?oszenia Dobrej Nowiny.
Wyra?am przekonanie, ?e wszystkie w/w podmioty tworz?ce "Instytut Go?? Media", maj?c ?wiadomo?? swojej s?u?ebnej roli, b?d? si? przyczynia?y do budowania Ko?cio?a - Wsplnoty; Ko?cio?a ?ywego, ?wiadomego swej odpowiedzialno?ci za losy g?oszenia Dobrej Nowiny, i w tym samym duchu b?d? formowa?y wierz?cych Chrystusow? Ewangeli?, aby ostatecznie "?wiat" uwierzy?, ?e Panem jest Jezus!


Wszystkim korzystaj?cym z mediw archidiecezji katowickiej, zw?aszcza rodzicom dzieci i m?odzie?y, udzielam pasterskiego b?ogos?awie?stwa.

Ks. Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 28 kwietnia 2016 r.