Czwartek, 24 Styczeń 2019

Niedziela Palmowa w naszym ko?ciele oraz spotkanie m?odzie?y w katowickiej katedrze

Msza ?w. w msza?skim ko?ciele o godz. 9.00Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzie?. Na pocz?tku ka?dej Mszy ?w. po?wi?cili?my palmy.


Tego dnia rozpocz?li?my tak?e nasze parafialne rekolekcje, ktre potrwaj? do Wielkiej ?rody - 23 marca. Poprowadzi je ks. kanonik dr S?awomir Zawada - kapelan biskupa Diecezji Bielsko-?ywieckiej, notariusz Kurii.

W tym dniu m?odzie? naszej diecezji zgromadzi?a si? o godz. 14.00 w katowickiej katedrze, w zwi?zku z ustanowieniem tej niedzieli przez ?w. Jana Paw?a II ?wiatowym Dniem M?odzie?y.

Msza ?w. w msza?skim ko?ciele o godz. 9.00 Msza ?w. w msza?skim ko?ciele o godz. 9.00 Msza ?w. w msza?skim ko?ciele o godz. 9.00

Msza ?w. w msza?skim ko?ciele o godz. 9.00 Msza ?w. w msza?skim ko?ciele o godz. 9.00 Msza ?w. w msza?skim ko?ciele o godz. 9.00

Nabo?e?stwo w katowickiej katedrze Nabo?e?stwo w katowickiej katedrze Nabo?e?stwo w katowickiej katedrze

Nabo?e?stwo w katowickiej katedrze Nabo?e?stwo w katowickiej katedrze