Poniedziałek, 18 Marzec 2019

?wiatowe Dni M?odzie?y coraz bli?ej

alt

Najbli?sze ?wiatowe Dni M?odzie?y, ktre odb?d? si? w dniach 25 - 31 lipca 2016 roku w Krakowie, zgromadz? m?odzie? z ca?ego ?wiata na modlitwie z papie?em Franciszkiem.

To wa?ne wydarzenie duchowe poprzedza? b?d? Dni w Diecezji. Czas od 20 do 25 lipca 2016, czyli tydzie? poprzedzaj?cy g?wne celebracje ?DM, m?odzi sp?dz? w diecezjach ca?ej Polski, w tym rwnie? na terenie naszej archidiecezji, ktra b?dzie go?ci? 20 tys. pielgrzymw.

Wyj?tkowym prze?yciem dla uczestnikw ?wiatowych Dni M?odzie?y jest mo?liwo?? zakwaterowania u rodzin. Dzi?ki temu mamy mo?liwo?? nawi?zania bli?szych relacji, wzajemnego poznania si? i dzielenia swoj? wiar?. Przygotowuj?c to wydarzenie, zwracamy si? wi?c z pro?b? do rodzin naszej archidiecezji, by okaza?y ?l?sk? go?cinno?? i na czas Dni w Diecezji otworzy?y swoje domy i zechcia?y przyj?? m?odzie?.

Rodzina przyjmuj?ca m?odych (co najmniej 2 osoby, poniewa? pielgrzymi nigdy nie nocuj? pojedynczo) zapewnia nieodp?atnie miejsce do spania (??ko, tapczan lub materac) bez po?cieli (uczestnicy posiadaj? ?piwory), dost?p do ?azienki oraz ?niadanie. Niektre punkty programu (modlitwy, adoracje) b?d? ko?czy? si? w p?nych godzinach wieczornych, dlatego miejsce noclegu musi by? wtedy dost?pne. M?odzie? sama organizuje przyjazd do miejsca zakwaterowania oraz dojazd na centralne wydarzenia do Krakowa. Zdecydowana wi?kszo?? pielgrzymw b?dzie w naszej archidiecezji po raz pierwszy, dlatego wa?ne jest, aby?my pomogli w dotarciu na miejsca zbirek w parafii.

Zapytania mo?na rwnie? kierowa? bezpo?rednio do Diecezjalnego Centrum ?DM Archidiecezji Katowickiej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oficjalny hymn ?DM: "B?ogos?awieni mi?osierni".

Najwa?niejsze i bie??ce informacje mo?na znale?? na stronie internetowej: www.mlodzidlamlodych.pl