Sobota, 16 Luty 2019

Fotorelacja z po?wi?cenia ?wiec dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.

alt

2 lutego, w ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego (?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej), zosta?y po?wi?cone ?wiece dzieciom przygotowuj?cym si? do pierwszej i wczesnej Komunii ?w.

Uroczysto?? mia?a miejsce w naszym ko?ciele na Mszy ?w. o godz. 17.00. Gromnice przynie?li te? doro?li parafianie. Niech stan? si? one znakiem obecno?ci Chrystusa, ?wiat?o?ci ?wiata. Zapalajmy je, jak mwi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagro?enia, abyo tej Bo?ej obecno?ci i Opatrzno?ci sobie nieustannie przypomina?.

altaltalt