Zakończenie projektu „Ku Pamięci”

Nasza Parafia była partnerem projektu pn. „Ku Pamięci. Poprawa infrastruktury związanej z Grobem Ofiar Marszu Śmierci w Mszanie”, realizowanego przez Gminę Mszana i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W środę, 29 listopada, odbyło się uroczyste oddanie hołdu Ofiarom Marszu Śmierci w związku z zakończeniem prac na naszym cmentarzu. Pragnę złożyć podziękowania Władzom naszej Gminy, które pozyskały środki na poprawę infrastruktury wokół tego Miejsca Pamięci z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczyły też część funduszy gminnych, wykonały projekt i nadzorowały jego wykonanie.

Parafia nasza partycypuje też w kosztach tej inwestycji w 10%, tj. w kwocie 28 tys. zł. Wszystkim ofiarodawcom, czyli Wam wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

Ks. Proboszcz

Loading