W sobotę całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Złota monstrancja z Najświętszym SakramentemW sobotę, 5 grudnia przypada w naszej Parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczniemy ją Mszą św. o godz. 8.00, a zakończymy nabożeństwem o godz. 16.45. Ze względu na sobotni pogrzeb Adoracja rozpocznie się od godz. 10.30.

W miarę możliwości proszę o włączenie się w adoracyjne czuwanie modlitewne wg nast. porządku:
10.30 – ul. Mickiewicza, ul. ks. Tuskera, ks. Styry, Sportowa, Dębowa, Zielona, ul. Wodzisławska, Sosnowa, Brzozowa, Ładna
11.15 — ul. Moszczeńska, Wiśniowa, Wesoła, ks. Wallacha
12.00 — ul. Kopernika, Konopnickiej, Szymborskiej
13.00 — ul. Skrzyszowska, Chabrowa, Stawowa, Górnicza, Akacjowa
14.00 — ul. 1 Maja
15.00 — Czciciele Miłosierdzia Bożego, Franciszkański Zakon Świeckich
16.00 – ul. Nowa, Polna, Turska, Spacerowa, Kwiatowa
16.45 — Nabożeństwo kończące całodzienną Adorację.

Loading