W czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja przed Najświętszym SakramentemW czwartek, 5 grudnia, przypada w naszej Parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczniemy ją Mszą św. o godz. 8.00, a o godz. 16.30 nabożeństwo na zakończenie Adoracji, po czym roraty. W miarę możliwości proszę o włączenie się w adoracyjne czuwanie modlitewne wg następującego porządku:
8.30 – ul. Mickiewicza
9.00 – ul. ks. Tuskera, ks. Styry, Sportowa, Dębowa, Zielona
10.00 – ul. Wodzisławska, Sosnowa, Brzozowa
11.00 – ul. Moszczeńska, Wiśniowa, Wesoła, ks. Wallacha
12.00 – ul. Kopernika, Konopnickiej, Ładna
13.00 – ul. Skrzyszowska, Chabrowa, Stawowa, Górnicza, Akacjowa
14.00 – ul. 1 Maja
15.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego, Franciszkański Zakon Świeckich
16.00 – ul. Nowa, Polna, Turska, Spacerowa, Kwiatowa
16.30 – Nabożeństwo kończące całodzienną Adorację.

Loading