Uroczystość ku czci św. Tarsycjusza – listopad 2018

Uroczystość ku czci św. Tarsycjusza – spotkanie ministrantów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i Dzieci Maryi, listopad 2018 roku

 

Loading