Statystyka Duszpasterska za 2020 rok

Miniony, 2020 rok, był inny niż wszystkie. Widać to również w statystykach duszpasterskich, kóre jak zwykle porównujemy z rokiem poprzednim.

  • Odwiedziny chorych

2019: 198
2020: 147 /-51/

  • Sakrament Chorych

2019: 134
2020: 105 /-29/

  • Sakr. Chorych udzielony w domu

2019: 27
2020: 40 /+13/

  • Sakrament Małżeństwa

2019: 14
2020: 8 /- 6/

  • Chrzty

2019: 41
2020: 33 /- 8/
W tym: Chłopcy
2019: 19
2020: 18 /-1/
Dziewczęta
2019: 22
2020: 15 /-7/

  • Pogrzeby

2019: 37
2020: 41 /+4/
W tym: Mężczyźni
2019: 17
2020: 19 /+2/
Kobiety
2019: 20
2020: 21 /+1/
Dzieci /niemowlęta
2019: 0
2020: 1 /+1/

  • Bierzmowanie

2019: 60 /2 roczniki/
2020: 0

  • I Komunia św.

2019: 9
2020: 36 /+27/

  • Wczesna Komunia św.

2019: 3
2020: 7 /+4/

  • Komunii rozdzielono

2019: ok. 66 800
2020: ok. 36 600 /- 29 800/

Loading