Schola dziecięca

Schola dziecięca w naszej parafii liczy kilkanaście dziewcząt, które pod okiem organisty Pawła przygotowują piosenki i śpiewy liturgiczne mające ubogacić oprawę Mszy św. Zapraszani są również chętni chłopcy.

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 9.00 na chórze kościelnym.

Loading