Przez abstynencję niektórych, do trzeźwości wielu

Założona w 1979 roku przez ks. Franciszka Blachnickiego, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, miała być odpowiedzią na apel Jana Pawła II do Polaków z jesieni 1978 roku: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”. KWC miała być odpowiedzią – i wciąż nią jest.

Samym mówieniem, czy przekonywaniem niewiele zdziałamy. Trzeba potwierdzić to sobą, jakąś konkretną decyzją. Ktoś, kto spokojnie i z uśmiechem powie: dzięki, ja nie piję, mnie nie nalewajcie, zaczyna tworzyć wokół siebie przestrzeń, w której bez wstydu i kłótni można po prostu… nie pić.
Abstynencja, traktowana jako post, połączona z modlitwą, do której jest zobowiązany każdy członek KWC, przynosi często niewiarygodne owoce. A czasem – te zwykłe, proste, codzienne. „Na to, żeby umieć odmówić sobie rzeczy niedozwolonych, trzeba umieć odmówić sobie również rzeczy dozwolonych” (Jan Paweł II).

W czasie, w którym ks. Franciszek Blachnicki zakładał wspólnotę, plaga alkoholizmu była już bardzo wyraźnym problemem w Polsce. Wiele osób piło za dużo, a wiele z nich nie potrafiło już inaczej żyć – alkohol stał się dla nich celem dążeń.
Ks. Franciszek nie miał zamiaru walczyć z alkoholem, ale widział potrzebę walki z przymusem picia, który był rozpowszechniony w społeczeństwie. Na tym polu walki sługa Boży miał już wieloletnie doświadczenia, sięgające lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Miał też osiągnięcia i znał klucz do rozwiązania problemu, mianowicie: „Przez abstynencję niektórych, do trzeźwości wielu”.

Są dwa rodzaje przynależności do KWC, a tym samym dwie formy składania zobowiązań abstynenckich: kandydat – deklaruje przynależność do KWC na okres jednego roku, z kolei członek – deklaruje przynależność stałą. Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Krucjata Wyzwolenia Człowieka istnieje we wszystkich diecezjach. Kontakt można nawiązać poprzez wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Deklaracje stałych członków wpisywane są do tzw. Ksiąg Czynów Wyzwolenia. Św. Jan Paweł II wpisał do niej swoje błogosławieństwo 7 czerwca 1979 r. w Oświęcimiu, po modlitwie w celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona Krucjaty. Swoim błogosławieństwem Ojciec Święty objął tych, których nazwiska już widniały w Księdze, jak i tych, których nazwiska znajdą się w niej w przyszłości. Pierwsza Księga Czynów Wyzwolenia znajduje się w Stanicy Nr 1, w Krościenku nad Dunajcem, w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce.
Szczególnym miejscem w historii KWC jest kościół – wotum Krucjaty, a jest nim kościół pw. Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach – Brynowie. Jego wybudowanie związane jest z aktem proklamacji Krucjaty. Jan Paweł II poświęcił 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu kamień węgielny pod budowę kościoła. Kamień został wzięty z grobu św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Krucjaty. Poświęcenia i konsekracji świątyni dokonał abp Damian Zimoń w 2001 r.

Chrześcijanin wpatrzony w Chrystusa musi nieść krzyż. Z jednej strony jest to krzyż pokornego poddania się wszystkim cierpieniom, którym po ludzku nie możemy zaradzić, których nie można zmienić. A z drugiej strony winien to być krzyż podejmowany z miłości do drugiego człowieka.
Wpatrując się w Jezusa wiszącego na krzyżu, objawiającego tam swoją miłość i wolność, członkowie Krucjaty podejmują krzyż – ofiarę jaką jest post polegający na całkowitej rezygnacji z alkoholu. Przystąpienie do KWC jest aktem miłości, troski a nade wszystko wiary. Już samo przystąpienie – podpisanie deklaracji – jest aktem odwagi.

Jezus nas pyta: Czy miłujesz Mnie więcej? Czy spróbujesz całkowitej abstynencji jako formy postu, jako formy wynagrodzenia za grzechy pijaństwa, jako solidarności z niepijącymi alkoholikami, którzy muszą zachowywać abstynencję?
Jezus daje wolność, Jezus uzdrawia, Jezus podnosi z upadków, Jezus daje zbawienie. Pan Jezus nie jest wrogiem alkoholu. Pan Jezus jest wrogiem szatana i zwycięża go. Szatan chce poniżyć człowieka, zniszczyć jego życie. Przy Jezusie jest zwycięstwo, radość i sens życia! Z Bożą pomocą jest to na twoje siły, na te, które już masz, albo na te, które Bóg da.

Jeśli jesteś członkiem KWC lub kandydatem, to proszę, podnieś głowę i powiedz: Alleluja! Bóg jest wielki! On działa we mnie!
Wierzymy, że wolność jest darem danym przez Jezusa. I ten jest prawdziwie wolny, kto swoje życie odda całkowicie Bogu.
„Pewnie dopiero w niebie zobaczymy, ile dobra dokonało się poprzez świadectwo dobrowolnej abstynencji, podjętej z motywu miłości Boga i bliźniego; ile ludzkich istnień zostało uratowanych w wymiarze ziemskim i wiecznym” (ks. bp Tadeusz Bronakowski).
Joanna

Loading