Parafialna Godzina Święta w I Czwartki

W I Czwartki miesiąca chcemy odprawiać w naszej parafii Godzinę Świętą od 20:00 do 21:00. Pierwsze spotkanie modlitewne odbędzie się już 2 grudnia. Będzie polegać na cichej adoracji Najświętszego Sakramentu, rozważaniu i wspólnej modlitwie, a zakończy się Apelem Jasnogórskim.

Chcemy przyjść do Pana Jezusa, ofiarować Mu cząstkę naszego czasu, pamiętając o Jego cierpieniu w ogrodzie Getsemani w noc przed męką i śmiercią, które poniósł dla naszego zbawienia. Chcemy odpowiedzieć na Jego wezwanie: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Chcemy być przy Nim, gdy przeżywał chwile strachu, trwogi, obaw. Te uczucia również nam towarzyszą w wielu sytuacjach. Chcemy za Jezusem zawierzać Ojcu: „Lecz niech się stanie tak jak Ty chcesz, nie Ja” /Mt 26, 39/.

Chcemy prosić Boga, abyśmy umieli tak jak Jego Syn zawierzyć wszystko, przyjąć wszystko, co dla nas przygotował, szukać Jego natchnień, uczyć się przez Jego Słowo przykładane do codziennych sytuacji z naszego życia.

Chcemy modlić się także do Matki Bożej i przez Jej wstawiennictwo.

Odpowiedzmy na Jezusową prośbę o godzinę czuwania.

Na czarnym tle

Loading