Ministranci

Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.
Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.
Każdy mszański ministrant jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Ich służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Mogę być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie ministrantem jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazuję, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Chłopców chętnych do służby przy ołtarzu zapraszamy na zbiórki. Spotykamy się w piątki po szkolnej Mszy św. Kontakt z ks. proboszczem.

Na zbiórkach omawiamy sprawy bieżące, a także staramy się przygotować do swojej posługi przy ołtarzu poprzez ćwiczenia praktyczne. Oprócz spotkań formacyjnych spędzamy wspólnie czas np. ognisko, wycieczka czy wyjazd na basen. Naszym głównym patronem jest Św. Tarsycjusz (21 XI ) i w okolicy jego wspomnienia staramy się co roku hucznie świętować.

Loading