Czas na marzenia, czyli czuj się zaproszony na Synod

Rozpoczął się nowy, inspirujący projekt Kościoła zainicjowany przez papieża Franciszka – Synod na temat „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Papież zachęca mnie, Ciebie i każdego ochrzczonego do spotkania, rozmowy i wspólnego rozeznawania, co Duch Święty mówi w XXI wieku Kościołowi, czego od niego oczekuje, co ja i Ty we wspólnocie Kościoła możemy zrobić, aby umieć na co dzień lepiej żyć Dobrą Nowiną i być tym samym lepszym świadkiem Chrystusa.
„Synody to czas na marzenia i spędzanie czasu z przyszłością. Jesteśmy zachęcani do tworzenia procesu na poziomie lokalnym, który zainspiruje wszystkich, bez wykluczania nikogo, do tworzenia wizji przyszłości pełnej radości Ewangelii” – czytamy w „Vademecum Synodu o synodalności”.
Do tej pory w Synodach uczestniczyli głównie biskupi, tym razem uczestnikiem ma być cały Lud Boży, z naciskiem papieża, aby nikt nie był wykluczony, zwłaszcza kobiety, osoby starsze, niepełnosprawni, ubodzy, katolicy, którzy rzadko lub nigdy nie praktykują swojej wiary. A także dzieci i młodzież. Jak podkreśla Ojciec Święty „synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy wszystkich, nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić. On „wieje kędy chce” (por. J 3,8) i kogokolwiek może wybrać jako swoje narzędzie.
Etap diecezjalny (ma potrwać do wiosny 2022 roku) jest okazją dla parafian, by spotkać się, doświadczyć i przeżyć wspólnie drogę synodalną. Często narzekamy na Kościół, nawet jeśli do niego chodzimy, „obmawiamy” go za plecami, boimy się przyjść z ciekawymi lub trudnymi spostrzeżeniami.
Papież zachęca nas, żebyśmy się uczyli ze sobą rozmawiać, słuchać cierpliwie jedni drugich i wspólnie szukać woli Bożej.
Nie mylmy tylko Synodu z rewolucją. Oczekując, że zostaniemy wysłuchani, musimy jednocześnie wykazać się otwartością na słuchanie innych. „Cierpliwość w słuchaniu i gotowość do nawrócenia, czyli nie tylko do zmiany własnych przekonań, ale do przemiany serca, są w takiej wspólnej drodze nieodzowne. Tym właśnie synodalny styl podejmowania decyzji różni się zarówno od władzy absolutnej, gdzie rację ma sprawujący władzę, jak i od demokracji, gdzie zwycięża ten, kto jest w stanie zdobyć choćby minimalną większość. W Kościele rację ma Duch Święty, a wszystkie ludzkie struktury władzy muszą służyć temu, by rozpoznać Jego tchnienie i mu się poddać” – czytamy w Liście pasterskim „Synod czyli nasza wspólna droga” z dnia 16 października 2021.
Czujmy się wszyscy zaproszeni do tego rozeznawania. Od nas samych zależy czy i w jaki sposób otworzymy się na doświadczenie prawdziwie synodalnego słuchania siebie nawzajem i podążania razem pod kierunkiem Ducha Świętego. (M)
W związku z zachętą Ojca Świętego i Pasterzy Kościoła w Polsce, w naszej parafii chcemy zorganizować kilka synodalnych spotkań z udziałem członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, grup działających przy parafii i innych zainteresowanych parafian. O terminie i formie tych spotkań będziemy informować na bieżąco.
Kto z różnych powodów nie może wziąć w  nich udziału, a pragnie włączyć się w proces synodalny, może to zrobić poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
ks. Marceli
Informacje o Synodzie na www.synod.org.pl

Loading