Całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu – plan adoracji

W poniedziałek 5.12. przypada w naszej Parafii całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu. Rozpoczniemy ją Mszą św. o godz. 7.00, a o godz. 16.45 nabożeństwo na zakończenie Adoracji, po czym roraty.

PLAN ADORACJI

W miarę możliwości proszę o włączenie się w adoracyjne czuwanie modlitewne wg nast. porządku:

 • 7.30 – ul. Mickiewicza
 • 8.00 – ul. Wodzisławska
 • 9.00 – ul. ks. Tuskera, ks. Styry
 • 10.00 – ul. Sosnowa, Brzozowa, Sportowa, Dębowa, Zielona
 • 11.00 – ul. Moszczeńska, Wiśniowa, Wesoła, ks. Wallacha
 • 12.00 – ul. Kopernika, Ładna
 • 13.00 – ul. Skrzyszowska, Chabrowa, Stawowa, Górnicza
 • 14.00 – ul. 1 Maja
 • 15.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego, Franciszkański Zakon Świeckich
 • 16.00 – ul. Spacerowa, Kwiatowa
 • 16.45 – Nabożeństwo kończące całodzienną Adorację

Loading