Alleluja, Jezus żyje! Życzenia dla Parafian

Alleluja! Jezus żyje! On co za nas życie dał. Już Go grobu moc nie kryje. Jak powiedział ZMARTWYCHWSTAŁ!

Chrystus Zmartwychwstał!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!!! Radości wielkanocnej i Bożego pokoju

Wszystkim Parafianom

życzy Ks. Marceli

 

 

Loading