Intencje mszalne – wrzesień 2022

 • Czwartek, 01.09.2022 r. – I czwartek miesiąca

8.00 O uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego

Nabożeństwo I-czwartkowe

9.00 W int. Uczniów, Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły z ok. rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2022/2023

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 Za ++ Katarzynę, Augustyna Marek, rodziców z obu stron, rodzeństwo, ++ z pokrew. Sitek, Marek

20.00 – 21.00 Godzina Święta

 

 • Piątek, 02.09.2022 r. – I piątek miesiąca

7.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00 W intencji Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa oraz Emerytów i Rencistów

Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

17.00 Msza szkolna: W int. dzieci Wczesno i Pierwszokomunijnych oraz ich rodziców /poświęcenie przyborów szkolnych/

 

 • Sobota, 03.09.2022 r. – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dK., I sobota miesiąca

7.30 Różaniec

8.00 W intencji Członków Żywego Różańca i Rodzin przyjmujących Pielgrzymującą MB z Szensztatu

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

17.00 Za ++ Józefa Piechaczek, rodziców Waleskę i Józefa, Anastazję, Wincentego, Arkadiusza, Gertrudę, Waltera, Lucjana Sobocik, Różę Salamon, Marię, Jerzego Piechaczek, Annę, Alojzego, Barbarę, Krystiana Polnik, ++ z pokrew.

 

 • XXIII Niedziela Zwykła, 04.09.2022 r.

7.00 Za ++ Wiesławę Kopiec, Marię, Wojciecha, Stanisława, Alberta Suchy, Rudolfa, Annę, Iwonę Kuś, Helenę, Józefa Hojka, Martę, Franciszka Malerz, ++ z pokrew.

9.00 Za ++ Adelajdę i Franciszka Holesz

11.00 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Marii i Jana Zerzoń z ok. 50 r. ślubu oraz o potrzebne łaski dla rodzin dzieci /Te Deum/

12.30 Ślub: Karolina Chodura – Adam Szlijan

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 1. Za ++ Krystynę Hejna, męża Józefa, syna Kazimierza, Józefa Paździorka, ++ z pokrew.

2. Za ++ Gertrudę Bednarczyk w 7 r. śm., męża Antoniego /ks. Leszek/

 

 • Poniedziałek, 05.09.2022 r.

7.00 Za ++ Gertrudę, Jana Mączko, rodziców, Jana, Martę Urbanek

 

 • Wtorek, 06.09.2022 r.

17.00 1. Za ++ Irenę Antończyk, rodziców, 4 braci, Wiktora Jochem, rodziców, Ireneusza Moczała, ++ z rodzin Antończyk, Menżyk, Moczała

2. Za + Ludmiłę Jasińską w 2 r. śm.

 

 • Środa, 07.09.2022 r.

7.00 Za ++ Rudolfa Sitek, rodziców, teściów, Marię, Pawła Sitek

Nowenna do MB Nieust. Pomocy

 

 • Czwartek, 08.09.2022 r. – święto Narodzenia NMP

12.00 Ślub: Marta Pukowiec – Marceli Nawrat

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 Za zmarłych w sierpniu: Waldemar Wojtecki, Elfryda Gajda, Maria Kolorz, Elżbieta Kłosek, Kazimierz Szymański, Gertruda Mrowiec, Łucja Orzeł, Róża Hojka oraz za zmarłych zalecanych

 

 • Piątek, 09.09.2022 r.

7.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00 Za ++ Łucję Pukowiec w 10 r. śm., męża Norberta, rodziców, teściów, Elżbietę, Alfreda Owczarczyk, Annę, Joachima Brzoza, Adelajdę Gatnar, Szczepana Tatarczyk, Jana Furman, Adelę, Engelberta, Eugeniusza Hluchnik, Janusza Krzyształa, Bronisławę Florian, ++ z pokrew, dusze w czyśćcu cierp.

13.00 Ślub: Katarzyna Paraluk – Kajetan Siemieński

17.00 Msza szkolna: Za ++ Stanisława Zerzoń, rodziców 2 braci, ++ z rodzin Zerzoń, Reclik

 

 • Sobota, 10.09.2022 r.

14.00 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł., światło Ducha Św. dla Gracjana Bielawskiego z ok. 18 r. ur.

16.30 Różaniec

17.00 Za ++ Annę, Franciszka Godula, 4 córki, 4 zięciów, ++ wnuki, Mariannę, Pawła Pukowiec, 3 synów, synową, 2 zięciów, dwoje wnuków, ++ z pokrew.

 

 • XXIV Niedziela Zwykła, 11.09.2022 r.

7.00 Za ++ Ludwika, Zofię, Krystynę, Bernarda, Grzegorza Brudny, Wandę, Jana Menżyk, Gertrudę, Karola, Pawła Raczek, córkę Gertrudę Wawrzyniak, Zygfryda Romaniak, ++ z pokrew.

9.00 Dziękczynna za zebrane tegoroczne plony, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże /Te Deum/

11.00 Chrzty: Dominik Adrian Henkel i roczki: Michael Franciscus Sosna

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Małgorzaty i Tomasza Holona z ok. 20 r. ślubu /Te Deum/

 

 • Poniedziałek, 12.09.2022 r. – Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji

7.00 Za ++ Ludwika Gąsior, żonę Gertrudę, synów Jana i Józefa, synową Barbarę, ++ z pokrew., Mariana, Janinę Pałczyński, dusze w czyśćcu cierp.

 

 • Wtorek, 13.09.2022 r. – wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i dK

17.00 W int. Czcicieli MB Fatimskiej

Różaniec fatimski i procesja

 

 • Środa, 14.09.2022 r. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego

7.00 Za ++ Gertrudę, Jerzego Achtelik, synów Leona i Zygfryda, rodziców z obu stron, Alojzego Tatarczyk, ++ z rodzin Achtelik, Tatarczyk, Szlijan

Nowenna do MB Nieust. Pomocy

 

 • Czwartek, 15.09.2022 r. – wsp. NMP Bolesnej

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 1.Za ++ Leokadię, Jana Polnik, rodziców, teściów, Jana Klimala, Klarę, Gustawa Wojnar, syna Jana, córkę Anielę Szymura, ++ z pokrew.

2.W pewnej intencji

 

 • Piątek, 16.09.2022 r. – wsp. św. męcz. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, III piątek miesiąca

8.00 Za ++ Annę Pukowiec, syna Piotra, += z rodzin Piechaczek, Pisarek

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

17.00 Msza szkolna: Za ++ Marię, Henryka, Irenę, Franciszka, Wandę Wuwer, Szczepana Tatarczyk, synową Stefanię, Bolesława Klimowski, Łucje, Norberta Pukowiec

18.30 Msza młodzieżowa: W int. młodzieży naszej Parafii o wzrost w wierze i miłości do Boga i ludzi

 

 • Sobota, 17.09.2022 r.

16.30 Różaniec

17.00 Za + Janinę Wrożyna w 1 r. śm.

 

 • XXV Niedziela Zwykła, 18.09.2022 r.

7.00 Za ++ Annę Zięba, rodziców Augustyna, Bertę Wieczorek, siostry Amalię i Gertrudę, szwagra Alojzego, Juana, Marię Zięba, ++ z pokrew.

9.00 Za ++ Ludwinę, Wilhelma Płaczek, córkę Krystynę, synów Józefa i Antoniego, zięcia Ewalda, Eugeniusza Sodzawiczny, ++ dziadków z rodzin Płaczek, Wolny, Kloch, ++ kapłanów, dusze w czyśćcu cierp.

11.00 Za ++ Gertrudę, Ryszarda Rzazonka, rodziców, ++ z pokrew., Teresę, Ludwika Bem, syna Franciszka, żonę Helenę, córkę Stefanię, wnuka Eugeniusza, ++ z pokrew.

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 Za ++ Justynę Serwotka, brata, 2 siostry, rodziców, teściów, szwagierki, szwagrów, ++ z pokrew.

 

 • Poniedziałek, 19.09.2022 r.

7.00 Za ++ Józefa Brudny, córkę Jolantę, Józefa, Bronisławę, Alojzego Brudny, Franciszka, Gertrudę, Justynę, Bolesława, Irenę Tatarczyk, Albertynę Tosta, ++ z rodzin Brudny, Tatarczyk, Faroń

 

 • Wtorek, 20.09.2022 r. – wsp. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Tow.

17.00 1. Za ++ Alfreda Sobala, rodziców Józefa i Emilię, Konrada, Martę Ledwoń, Marię Śliwa, rodziców, siostry zakonne, Bernarda, Lidię Majzner, Irenę Sobala, Wiktora Brzoza, Annę, Ludwika Kuliński

2. Za ++ Tadeusza Mocek we wsp. r. ur., rodziców, braci, siostrę, szwagra, Zytę, Huberta Holesz, Elżbietę, Ludwika Gawliczek, Mariana Szłapka

 

 • Środa, 21.09.2022 r. – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

7.00 Za ++ Franciszka, Albertynę Antończyk, Gertrudę, Franciszka Pietraszczyk, Annę Suchy, syna Jana, Anielę, Józefa, Ireneusza Kopiec, Anielę, Zygmunta Durczok, Bronisławę, Eugeniusza Banaszewski, Janinę Ledwoń

Nowenna do MB Nieust. Pomocy

 

 • Czwartek, 22.09.2022 r.

12.00 Ślub: Magdalena Modzelewska – Mateusz Pikania

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 1. Za + Stanisława Musiolik od sąsiadów z bloku

2. Za + Elżbietę Niestrój – od szwagierek: Agnieszki, Marii, Jadwigi, Anny oraz siostrzenic Kariny i Marioli

 

 • Piątek, 23.09.2022 r. – wsp. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

7.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego

8.00 Za ++ Hieronima Machnik, syna Tadeusza, Józefa, Gertrudę Sobala, córki, syna, synową, zięciów, ++ z pokrew.

14.00 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Tatiany i Zbigniewa Wolny z ok. 25 r. śl. /Te Deum/

15.00 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Mireli i Arkadiusza z ok. 30 r. śl. i 50 r. ur. /Te Deum/

17.00 Msza szkolna: Za + Tadeusza Wowra w 1 r. śm.

 

 • Sobota, 24.09.2022 r.

16.30 Różaniec

17.00 Za ++ Alojzego Krzyształa, syna Janusza, ++ z pokrew.

 

 • XXVI Niedziela Zwykła, 25.09.2022 r.

7.00 Za ++ Sebastiana Wita w 3 r. śm., ojca Bogdana, dziadków Józefa i Hildegardę, Irenę Wita

9.00 Za ++ Damiana Tront, Jana Grabca, Annę, Wiktora, Jana Antończyk, Adama Szetel

11.00 Za ++ Jana, Amelię Szmidt, Helenę Skorupa, Gertrudę, Leona, Edwarda, Grażynę Mucha, synów Eugeniusza, Stanisława, wnuka Eugeniusza, Wiktorię, Józefa Pukowiec, córki, zięciów, wnuków, Józefa Mizia, Jadwigę, Józefa Brochocki, Gertrudę, Antoniego Bednarczyk, Henryka Piechaczek, rodziców, ++ z rodzin Skorupa, Marciniak

Chrzest: Emilia Szczotok

15.30 Nieszpory niedzielne

16.00 Za ++ Andrzeja Klimkiewicz, rodziców, Jana Rduch, rodziców, Martę, Konstantego Jureczko, córkę Bożenę, zięcia Józefa, Adelajdę, Alojzego Matloch, ++ z pokrew. Rduch, Grabiec, Sitek

 

 • Poniedziałek, 26.09.2022 r.

7.00 Za ++ Józefa Wija w r. śm., żonę Gertrudę, rodziców, teściów, Kazimierę Wija, Jadwigę Wróbel

 

 • Wtorek, 27.09.2022 r. – wsp. św. Wincentego a`Paulo, prezbitera

13.00 Ślub: Natalia Czogała – Marek Janosz

14.15 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Marty i św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Mszanie z ok. 70-lecia działalności /Te Deum/ – poświęcenie sztandaru

17.00 Za ++ Marię, Wincentego Rduch, rodziców, Wiktora, Wiktorię Adamek, syna Alojzego, synową Marię, zięciów Henryka i Romana, Edwarda Nogły

 

 • Środa, 28.09.2022 r. – wsp. św. Wacława, męczennika

7.00 Za ++ Bolesława Brejza, rodziców, teściów, Bernardę Krzyżok, Eryka Brejza, Anielę, Józefa Dajka

Nowenna do MB Nieust. Pomocy

 

 • Czwartek, 29.09.2022 r. – święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 1. Za ++ Marię, Józefa Bem, Pelagię, Alojzego Wieczorek, Andrzeja Szulereckiego, dziadków, chrzestnych, Alfreda Starzyczny, Wincentego Stachowiak, ++ z rodzin Bem, Wieczorek, Stęchły, Płaczek

2. Za + Marię Świątek w 1 r. śm.

 

 • Piątek, 30.09.2022 r. – wsp. św. Hieronima, prezbitera i dK

7.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego

8.00 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Solenizantów września

15.00 Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Absolwentów Szkoły Podstawowej w Mszanie /rocznik 1987/ z ok. 50 r. urodzin

17.00 Msza szkolna: Do Bożej Opatrzności za wst. św. Jerzego z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosł. dla Małżonków przeżywających kolejne rocznice ślubu w III kwartale

Loading