Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest
od poniedziałku do piątku
przez 30 minut po Mszy św.

 • Osoby zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszone są o uzgodnienie odrębnego terminu spotkań z duszpasterzem, osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 472-00-93.
 • Do chorego w niebezpieczeństwie śmierci o każdej porze.
 • W sprawach dotyczących pogrzebu można się skontaktować codziennie w godz. 8.00-19.00.

Nr konta bankowego
50 1240 4386 1111 0000 5275 2690


Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu:

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieś skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania).
  a. Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki: (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874): ukończył 16 lat; jest katolikiem; przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię Św., bierzmowanie; prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym, odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.
  b. Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze.

Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

Przypominamy iż jeśli ktoś uczęszcza na Mszę Świętą do innej parafii niż własna Parafia, a później chce zaświadczenie z naszej parafii by być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną takiego zaświadczenia niestety nie może otrzymać, gdyż w tym zaświadczeniu proboszcz ma podpisać iż kandydat na chrzestnego jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jak stwierdzić praktyki jeśli danej osoby nie widać w kościele nieraz od dłuższego czasu lub wcale. Proszę wówczas udawać się do tej parafii, gdzie się praktykuje jeżeli ten fakt ma miejsce, to proboszcz tamtej parafii widzi danego człowieka lub zna go przynajmniej z widzenia w kościele i takie zaświadczenie zgodne z prawdą może wystawić.


Dokumenty potrzebne do I Komunii Św.:

 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest spoza parafii,
 • pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania:

 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński),
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii, w której sakrament był przyjęty,
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradni życia rodzinnego, dzień skupienia dla narzeczonych,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
 • osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego:

 • o śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym – wtedy bliższe informacje,
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba,
 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.