Zbieramy ?rodki czysto?ci dla potrzebuj?cych dzieci

altO?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mszanie pod patronatem Stowarzyszenia "Pi?kne Anio?y" organizuje zbirk? ?rodkw czysto?ci pn. "Czysty anio?ek", w ktr? w??czy?a si? nasza parafia.

?rodki czysto?ci (myd?a, proszki do prania, szampony, szczoteczki i pasty do z?bw itp.) mo?na przynosi? od 30 kwietnia do 22 maja br. Zebrane przedmioty rozdzielone zostan? przez OPS mi?dzy dzieci z najbardziej potrzebuj?cych rodzin z terenu Gminy Mszana.

Zakupione artyku?y prosimy sk?ada? w koszyku ustawionym pod obrazem Matki Bo?ej. Za wszelkie przyniesione dary sk?adamy serdeczne Bg zap?a?.

Zmieniony (Poniedziałek, 25. Kwiecień 2016 08:35)