Środa, 20 Marzec 2019

Ministranci

Idą za Św. Tarsycjuszem

alt

Obecnie w naszej parafii do grupy ministrantów należy 25 chłopców.

Animatorem jest Rafał Bura. Chłopców chętnych do służby przy ołtarzu zapraszamy na zbiórki. Kontakt z proboszczem.


Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.


Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.

Każdy mszański ministrant jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Ich służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Mogę być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie ministrantem jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazuję, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Spotykamy się na zbiórkach, podczas których omawiamy sprawy bieżące, a także staramy się przygotować do swojej posługi przy ołtarzu poprzez ćwiczenia praktyczne. Oprócz spotkań formacyjnych spędzamy wspólnie czas np. ognisko, wycieczka czy wyjazd na basen. Naszym głównym patronem jest Św. Tarsycjusz (21 XI ) i w okolicy jego wspomnienia staramy się co roku hucznie świętować

Wszystkich zainteresowanych służby przy ołtarzu ZAPRASZAMY!

Nasi ministranci:

Baran Igor
Baran Patryk
Brzoza Miron
Bura Rafał
Gardian Patryk
Grabiec Mateusz
Henkel Dawid
Kiermaszek Kamil
Kiermaszek Sebastian
Kin Dawid
Marekwica Krzysztof
Materzok Łukasz
Paszenda Dariusz
Radło Kamil

Sadowski Damian
Sadowski Radosław
Sitek Jarosław
Sokołowski Filip
Strof Paweł
Szmidt Mateusz
Szmidt Tomasz
Świątek Jan
Wita Karol
Wolny Marek
Wrożyna Sergiusz