Środa, 23 Styczeń 2019

Read more22 maja b?dzie mia?a miejsce Oglnopolska Pielgrzymka S?u?by Zdrowia na Jasn? Gr?. Wyjazd na pielgrzymk? organizuje kapelan Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrz?biu Zdroju, ks. Wojciech Grzesiak.

Więcej…

 

?wi?te Triduum Paschalne w naszej ?wi?tyni

Read moreTriduum Paschalne M?ki i Zmartwychwstania Pa?skiego to szczyt ca?ego roku liturgicznego. Tak?e w naszej ?wi?tyni rozpocz??o si? ono Msz? Wieczerzy Pa?skiej w Wielki Czwartek.

Więcej…

 

Niedziela Palmowa w naszym ko?ciele oraz spotkanie m?odzie?y w katowickiej katedrze

Read moreNiedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzie?. Na pocz?tku ka?dej Mszy ?w. po?wi?cili?my palmy.

Więcej…

 

Read moreBlisko 200 osb przesz?o w pi?tek, 18 marca, w Drodze Krzy?owej ulicami Mszany. Rozwa?ania M?ki Pa?skiej poprowadzili tegoroczni kandydaci do bierzmowania.

Więcej…

 

Do I Komunii ?w. z trzeciej klasy

Read moreDzieci, ktre rozpoczn? edukacj? szkoln? w roku szkolnym 2016/2017, na terenie archidiecezji katowickiej przyst?pi? do I Komunii ?wi?tej w trzeciej klasie szko?y podstawowej, niezale?nie od wieku rozpocz?cia szkolnej edukacji.

Więcej…

 

Read moreW minion? niedziel? w naszym ko?ciele grupa teatralna "Kredens" z Po?omi, wraz z kilkoma naszymi parafianami, zagra?a przedstawienie wielkopostne pt. "Pasja oczami Marii Magdaleny".

Więcej…

 

Read moreW pi?tek, 11 marca na mszy ?w. szkolnej o godz. 17.00 po?wi?cili?my medaliki dzieciom przygotowuj?cym si? do I Komunii ?wi?tej.

Więcej…

 

?wiatowe Dni M?odzie?y coraz bli?ej

Read more

Najbli?sze ?wiatowe Dni M?odzie?y, ktre odb?d? si? w dniach 25 - 31 lipca 2016 roku w Krakowie, zgromadz? m?odzie? z ca?ego ?wiata na modlitwie z papie?em Franciszkiem.

Więcej…

 

Fotorelacja z po?wi?cenia ?wiec dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.

Read more

2 lutego, w ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego (?wi?to Matki Boskiej Gromnicznej), zosta?y po?wi?cone ?wiece dzieciom przygotowuj?cym si? do pierwszej i wczesnej Komunii ?w.

Więcej…

 

Koncert Claudii i Kasi Chwo?ka

Read more

31 stycznia w naszym ko?ciele odby? si? pi?kny koncert kol?d w wykonaniu Claudii i Kasi Chwo?ka. Przed koncertem odprawili?my Msz? ?w. w intencji solenizantw stycznia.

Więcej…

 

Kol?dowanie przy stajence

Read more

Dzieci i m?odzie? Zespo?u Szk? w Mszanie wzi??y udzia? we wsplnym kol?dowaniu przy naszej parafialnej stajence.

Więcej…

 

Podsumowanie rorat 2015 w naszej parafii

Read more

Ponad setka dzieci z naszej parafii bra?a regularnie udzia? w mszach roratnich w minionym Adwencie. Na zako?czenie, tu? przed Bo?ym Narodzeniem, w ko?ciele odby?o si? podsumowanie i rozdanie nagrd najwytrwalszym.

Więcej…