Niedziela, 23 Wrzesień 2018

Read moreDrodzy Diecezjanie!

Od dzisiejszej niedzieli nasz "Go?? Niedzielny" ukazuje si? w odnowionej szacie graficznej.

Więcej…

 

Odpust parafialny ku czci ?w. Jerzego

Read moreW niedziel?, 24 kwietnia, ?wi?towali?my nasz parafialny odpust ku czci ?w. Jerzego. Uroczysta suma odpustowa odby?a si? o godz. 11, z towarzyszeniem orkiestry oraz licznych pocztw sztandarowych.

Więcej…

 

Nabo?e?stwo Drogi ?wiat?a w naszym ko?ciele

Read moreW pi?tek, 22 kwietnia, po mszy ?w. wieczornej, odprawili?my w naszym ko?ciele Drog? ?wiat?a. Dzi?kujemy parafianom za liczny udzia? w tym wielkanocnym nabo?e?stwie.

Więcej…

 

Zbieramy ?rodki czysto?ci dla potrzebuj?cych dzieci

Read moreO?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mszanie pod patronatem Stowarzyszenia "Pi?kne Anio?y" organizuje zbirk? ?rodkw czysto?ci pn. "Czysty anio?ek", w ktr? w??czy?a si? nasza parafia.

Więcej…

 

Read more22 maja b?dzie mia?a miejsce Oglnopolska Pielgrzymka S?u?by Zdrowia na Jasn? Gr?. Wyjazd na pielgrzymk? organizuje kapelan Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrz?biu Zdroju, ks. Wojciech Grzesiak.

Więcej…

 

?wi?te Triduum Paschalne w naszej ?wi?tyni

Read moreTriduum Paschalne M?ki i Zmartwychwstania Pa?skiego to szczyt ca?ego roku liturgicznego. Tak?e w naszej ?wi?tyni rozpocz??o si? ono Msz? Wieczerzy Pa?skiej w Wielki Czwartek.

Więcej…

 

Niedziela Palmowa w naszym ko?ciele oraz spotkanie m?odzie?y w katowickiej katedrze

Read moreNiedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzie?. Na pocz?tku ka?dej Mszy ?w. po?wi?cili?my palmy.

Więcej…

 

Read moreBlisko 200 osb przesz?o w pi?tek, 18 marca, w Drodze Krzy?owej ulicami Mszany. Rozwa?ania M?ki Pa?skiej poprowadzili tegoroczni kandydaci do bierzmowania.

Więcej…

 

Do I Komunii ?w. z trzeciej klasy

Read moreDzieci, ktre rozpoczn? edukacj? szkoln? w roku szkolnym 2016/2017, na terenie archidiecezji katowickiej przyst?pi? do I Komunii ?wi?tej w trzeciej klasie szko?y podstawowej, niezale?nie od wieku rozpocz?cia szkolnej edukacji.

Więcej…

 

Read moreW minion? niedziel? w naszym ko?ciele grupa teatralna "Kredens" z Po?omi, wraz z kilkoma naszymi parafianami, zagra?a przedstawienie wielkopostne pt. "Pasja oczami Marii Magdaleny".

Więcej…

 

Read moreW pi?tek, 11 marca na mszy ?w. szkolnej o godz. 17.00 po?wi?cili?my medaliki dzieciom przygotowuj?cym si? do I Komunii ?wi?tej.

Więcej…

 

?wiatowe Dni M?odzie?y coraz bli?ej

Read more

Najbli?sze ?wiatowe Dni M?odzie?y, ktre odb?d? si? w dniach 25 - 31 lipca 2016 roku w Krakowie, zgromadz? m?odzie? z ca?ego ?wiata na modlitwie z papie?em Franciszkiem.

Więcej…

 
Więcej artykułów…