Niedziela, 15 Lipiec 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Dzi? XXII Niedziela Zwyk?a. Ofiara krzy?owa Jezusa Chrystusa to szczyt tajemnicy Bo?ego planu zbawienia.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XXI Niedziel? Zwyk??. Jeste?my Ko?cio?em, narodem ?wi?tym i ludem odkupionym.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? XX Niedziela Zwyk?a.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XIX niedziel? zwyk??. W niedziel?, ktra jest pami?tk? zwyci?stwa Chrystusa nad grzechem i ?mierci?, gromadzimy si? na Eucharystii, Naj?wi?tszym Misterium naszej wiary.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj ?wi?to Przemienienia Pa?skiego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…