Niedziela, 15 Lipiec 2018

Ogłoszenia niedzielne

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ PAPIESKI – 08.10.2017r.

Read more1. Przeżywamy dziś XXVII Niedzielę Zwykłą i XVII Dzień Papieski – pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”

Więcej…

 

Read more1. Dzi? prze?ywamy XXVI Niedziel? Zwyk??. Niech na Imi? Jezusa zgina si? ka?de kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzi? XXV Niedziel? Zwyk??. Dla Boga nie ma nic niemo?liwego.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? XXIV Niedziela Zwyk?a. W ?yciu i ?mierci nale?ymy do Pana. Aposto? powiada, ?e „nikt z nas nie ?yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” /Rz 14,7/.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XXIII Niedziel? Zwyk??. Ofiara Eucharystyczna jednoczy nas przy stole Chrystusa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…