Środa, 21 Marzec 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Dzi? XX Niedziela Zwyk?a.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XIX niedziel? zwyk??. W niedziel?, ktra jest pami?tk? zwyci?stwa Chrystusa nad grzechem i ?mierci?, gromadzimy si? na Eucharystii, Naj?wi?tszym Misterium naszej wiary.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj ?wi?to Przemienienia Pa?skiego.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy XVII Niedziel? Zwyk??. Jeste?my przeznaczeni przez Boga, aby?my si? stali na wzr obrazu Jezusa Chrystusa, Jego Syna.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? XVI Niedziela Zwyk?a. Przez swoje s?owa, czyny i obecno?? w?rd ludzi Jezus g?osi? nadej?cie Krlestwa Bo?ego. Po Jego ?mierci i Zmartwychwstaniu pos?annictwo Jezusa przej?? Ko?ci?, wsplnota uczniw, ktrzy uwierzyli swojemu Panu.

Więcej…

 
Więcej artykułów…