Środa, 20 Marzec 2019

Ogłoszenia niedzielne

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ – 26.08.2018 r.

Read more1. Przeżywamy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

Więcej…

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2018 r.

Read more1. Dziś XX Niedziela Zwykła. Czas, w którym gromadzimy się razem na sprawowanie Eucharystii, jest czasem żniw.

Więcej…

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2018 r.

Read more1. Przeżywamy XIX Niedzielę zwykłą. Jak manna na pustyni dla Izraela, jak podpłomyk dla Eliasza – tak Eucharystia jest pokarmem, którym posila się w drodze lud Boży Nowego Przymierza, zawartego we Krwi Chrystusa.

Więcej…

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.08.2018 r.

Read more1. Przeżywamy dzisiaj XVIII niedzielę zwykłą. Jak spragnieni pielgrzymi w drodze do niebiańskiej ojczyzny gromadzimy się na Uczcie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby spożywać Chleb, który zstąpił z nieba i życie daje światu.

Więcej…

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2018 r.

Read more1. Przeżywamy XVII Niedzielę Zwykłą. Pan, który podtrzymuje wszystko w istnieniu, do którego zanosimy codziennie prośbę o chleb powszedni, gromadzi nas teraz wokół swojego stołu, by karmić nas Bożym słowem oraz Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…