Środa, 17 Styczeń 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Dzi? prze?ywamy XI Niedziel? Zwyk?? w ci?gu roku, trwamy te? w Oktawie Bo?ego Cia?a. Nabo?e?stwo eucharystyczne z procesj? wok? ko?cio?a dzisiaj o godz. 15.30.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj uroczysto?? Trjcy Przenaj?wi?tszej, ktra przypomina nam niepoj?t? dla nas prawd?, ?e Bg jest Jeden, ale w Trzech Osobach.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?w. Jest to ?wi?to dope?nienia Tajemnicy paschalnej.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. W naszej modlitwie ??czymy si? z m??ami i m?odzie?cami, pielgrzymami, ktrzy udali si? do naszej ?l?skiej Gospodyni, do Sanktuarium Matki Sprawiedliwo?ci i Mi?o?ci Spo?ecznej w Piekarach ?l.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy VI Niedziel? Wielkanocn?. W katowickiej katedrze ma??onkowie ?wi?tuj? dzisiaj swoje jubileusze ma??e?skie.

Więcej…

 
Więcej artykułów…