Środa, 20 Marzec 2019

Ogłoszenia niedzielne

Read more

 

 

 

 

Dzisiejsze ?wi?to to równie? ?wi?to epifanii, czyli objawienia si? Boga. To uroczyste rozpocz?cie publicznej dzia?alno?ci Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to tak?e zapowied? naszego chrztu, podczas którego ka?dy z nas sta? si? umi?owanym dzieckiem Boga. Na pocz?tku dzisiejszych Mszy ?wi?tych  zostaniemy pokropieni woda ?wi?con?, by przypomnie? sobie moment naszego chrztu i u?wiadomi? sobie jego warto?? i znaczenie. W blasku zapalonych ?wiec odnowimy te? przyrzeczenia chrzcielne.

 

Więcej…

 

Read more

 

 

 

Kolekta dzisiejsza  przeznaczona jest na opal dla ko?cio?a.  Za ofiary dzi?kujemy.

 

Dzi? swoje urodziny ?wi?tuje biskup pomocniczy naszej archidiecezji Adam Wodarczyk. Otaczamy Go nasz? modlitwa.

Więcej…