Sobota, 16 Luty 2019

Ogłoszenia niedzielne

IV NIEDZIELA ZWYK?A - 31.01.2016

Read more

W wydarzeniu opisywanym w dzisiejszej Ewangelii mo?na zobaczy? jakby resume Jezusowej misji: b?dzie naucza?, uzdrawia?, ale w ko?cu zostanie odrzucony przez swj nard i wydany na ?mier?. Stanowi ono rwnie? zapowied?, ?e za wierno?? Chrystusowi trzeba czasem zap?aci? najwy?sz? cen?. Pro?my Go zatem, by nam pomaga? by? wiernymi i by umacnia? nasze ?wiadectwo.

Więcej…

 

II NIEDZIELA ZWYK?A - 17.01.2016 r.

Read more

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonuj?cego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, Jezusa objawiaj?cego swoj? chwa?? i moc. Uczniowie, ktrzy byli ?wiadkami tego znaku, uwierzyli w Niego. A my? Czy jeste?my gotowi uwierzy? Jezusowi, ktry swoj? moc chwa?? objawia w swoim Ko?ciele, zw?aszcza w sakramentach ?wi?tych? Podejmijmy refleksj? tymi pytaniami w ci?gu tego tygodnia.

Więcej…

 

Read more

 

 

 

 

Dzisiejsze ?wi?to to równie? ?wi?to epifanii, czyli objawienia si? Boga. To uroczyste rozpocz?cie publicznej dzia?alno?ci Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to tak?e zapowied? naszego chrztu, podczas którego ka?dy z nas sta? si? umi?owanym dzieckiem Boga. Na pocz?tku dzisiejszych Mszy ?wi?tych  zostaniemy pokropieni woda ?wi?con?, by przypomnie? sobie moment naszego chrztu i u?wiadomi? sobie jego warto?? i znaczenie. W blasku zapalonych ?wiec odnowimy te? przyrzeczenia chrzcielne.

 

Więcej…

 

Read more

 

 

 

Kolekta dzisiejsza  przeznaczona jest na opal dla ko?cio?a.  Za ofiary dzi?kujemy.

 

Dzi? swoje urodziny ?wi?tuje biskup pomocniczy naszej archidiecezji Adam Wodarczyk. Otaczamy Go nasz? modlitwa.

Więcej…