Sobota, 16 Luty 2019

Ogłoszenia niedzielne

Read moreW pierwsz? wakacyjn? niedziel? w tekstach biblijnych pojawia si? temat powo?ania. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, ?e w czasie odpoczynku mamy by? ?wiadkami Bo?ej obecno?ci i dzia?ania w ?wiecie?

Więcej…

 

XII NIEDZIELA ZWYK?A - 19.06.2016 r.

Read moreKim jest dla mnie Jezus Chrystus ? — to pytanie trzeba nam zadawa? nieustannie i ca?ym ?yciem udziela? w?a?ciwej odpowiedzi, ?e jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Pro?my o potrzebne si??, by nasza odpowied? by?a naprawd? wiarygodna.

Więcej…

 

XI NIEDZIELA ZWYK?A - 12.06.2016 r.

Read more?wi?ty ?ukasz Ewangelista nazywany jest piewc? Bo?ego Mi?osierdzia. W wielu miejscach swej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga m.in. we fragmencie, ktry dzi? us?yszymy.

Więcej…

 

X NIEDZIELA ZWYK?A - 05.06.2016 r.

Read moreDzisiejsza niedziela w naszej Ojczy?nie obchodzona jest jako Dzie? Dzi?kczynienia. Podzi?kujmy Panu Bogu za Jego niepoj?t? i niesko?czon? mi?o??, za dar Jego wcielenia i odkupienia.

Więcej…

 

IX NIEDZIELA ZWYK?A - 29.05.2016 r.

Read moreJezus zawsze docenia? i chwali? wiar? tych, ktrych spotyka? podczas swej publicznej dzia?alno?ci i ktrym wy?wiadcza? dobro. To zach?ta dla nas, aby?my umacniali nasz? wiar? i ufno?? wobec Pana, wpatruj?c si? cho?by w przyk?ad setnika z dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 
Więcej artykułów…