Poniedziałek, 22 Październik 2018

Ogłoszenia niedzielne

IX NIEDZIELA ZWYK?A - 29.05.2016 r.

Read moreJezus zawsze docenia? i chwali? wiar? tych, ktrych spotyka? podczas swej publicznej dzia?alno?ci i ktrym wy?wiadcza? dobro. To zach?ta dla nas, aby?my umacniali nasz? wiar? i ufno?? wobec Pana, wpatruj?c si? cho?by w przyk?ad setnika z dzisiejszej Ewangelii.

Więcej…

 

Read moreWiar? w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za ka?dym razem, kiedy czynimy znak krzy?a ?wi?tego. Niech zatem ka?dy znak krzy?a b?dzie wykonywany w?a?nie z t? ?wiadomo?ci?, ?e dotykamy niepoj?tej tajemnicy, niech b?dzie zawsze naszym odwa?nym wyznaniem wiary w Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego – jednego Boga w Trjcy Osb.

Więcej…

 

UROCZYSTO?? ZES?ANIA DUCHA ?WI?TEGO - 15.05.2016 r.

Read moreObchodzimy dzi? ?wi?ty dzie? pi??dziesi?tnicy, w ktrym Duch ?wi?ty zst?pi? na Aposto?w zebranych na wsplnej modlitwie. Wspominamy pocz?tek Ko?cio?a i dzi?kujemy, ?e Duch ?wi?ty towarzyszy wiernym ze swoim ?wiat?em i swoj? moc?. Wyra?amy rwnie? wdzi?czno?? za dar Ducha ?wi?tego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Więcej…

 

UROCZYSTO?? WNIEBOWST?PIENIA PA?SKIEGO - 08.05.2016 r.

Read moreW dzisiejsz? Uroczysto?? wyznajemy wiar?, ?e Pan Jezus wst?pi? do nieba, by przygotowa? dla nas miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje.

Więcej…

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 01.05.2016

Read moreDzisiejsz? niedziel? rozpoczynamy miesi?c maj, ktry w polskiej tradycji naznaczony jest modlitw? razem z Maryj?, Matk? Jezusa. 1 maja obchodzimy ?wi?to ?w. Jzefa Rzemie?lnika. Modlimy si? wi?c o to, by podejmowany przez ludzi trud pracy przynosi? im osobist? satysfakcj? i zapewnia? ?rodki do ?ycia. Pami?tamy te? o tych, ktrzy poszukuj? pracy.

Więcej…

 
Więcej artykułów…