Piątek, 14 Grudzień 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej archidiecezji. A przed ko?cio?em zbirka dla poszkodowanych w trz?sieniu ziemi we W?oszech. Bg zap?a? za ka?d? ofiar?.

Więcej…

 

Read more1. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na bie??ce op?aty /pr?d, woda, gaz/ Bg zap?a? za ka?d? ofiar?.
Za tydzie? kolekta przeznaczona b?dzie na archidiecezj?.

Więcej…

 

Read more1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na sp?at? renowacji witra?y. Bg zap?a? za ka?d? ofiar?.

Więcej…

 

Read moreKolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na W.T.U.?.

Więcej…

 

Read moreKolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na sp?at? o?tarza g?wnego – Bg zap?a? za ka?d? ofiar?.

Więcej…

 
Więcej artykułów…