Poniedziałek, 18 Marzec 2019

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Dzisiejsza III Niedziela Adwentu zwana jest Niedziel? Rado?ci /Gaudete/. ?rd?em tej rado?ci jest Pan obecny w?rd nas, a tak?e zbli?aj?ce si? ?wi?ta Narodzenia Pa?skiego. Nieszpory adwentowe – dzi? o godz. 15.30.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? ju? II Niedziela Adwentowa, w ktr? wspominamy rwnie? ?w. Barbar?, patronk? Grnikw i naszej Archidiecezji. Wszystkim, ktrym patronuje ?w. Barbara ?ycz?, aby wyprasza?a Ona wiele potrzebnych ?ask, zw?aszcza zdrowia duszy i cia?a, a grnikom – bezpiecznej pracy.

Więcej…

 

Read more1. Rozpoczynamy Adwent — okres pobo?nego i radosnego oczekiwania na przyj?cie Pana.

Więcej…

 

Read more1. Papie? Franciszek, poprzez symboliczne zamkni?cie Drzwi ?wi?tych – Bramy Mi?osierdzia w bazylice ?w. Piotra w Watykanie, zako?czy w Ko?ciele Powszechnym Jubileuszowy Nadzwyczajny Rok Mi?osierdzia. W naszej Archidiecezji za? ko?czy si? dzisiaj II Synod Diecezjalny.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzi? Dzie? Muzyki Liturgicznej. Ma on nam przypomnie? o roli muzyki i ?pieww w liturgii Ko?cio?a.

Więcej…

 
Więcej artykułów…