Piątek, 14 Grudzień 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj XVI Dzie? Papieski tym razem pod has?em: Jan Pawe? II – b?d?cie ?wiadkami mi?osierdzia. Po Mszy b?dzie mo?na uczci? i uca?owa? relikwie ?w. Jana Paw?a II.

Więcej…

 

Read more1. Wspominamy dzisiaj w kalendarzu Ko?cio?a naszych Anio?w Str?w. Po Mszy ?w. udziela? b?dziemy indywidualnego b?ogos?awie?stwa dzieciom.

Więcej…

 

XXVI NIEDZIELA ZWYK?A - 25.09.2016 r.

Read more1. Kolekta przeznaczona jest na renowacj? naszych witra?y. Bg zap?a? za ka?d? z?o?on? na ten cel ofiar?. W przysz?? niedziel? kolekta b?dzie przeznaczona na nowobuduj?cy si? ko?ci? w Jankowicach Rybnickich.

Więcej…

 

Read more1. W dzisiejsz? niedziel? obchodzimy ?wiatowy Dzie? ?rodkw Spo?ecznego Przekazu. Pami?tajmy w modlitwie o pracownikach, zw?aszcza naszego Radia eM, Go?cia Niedzielnego. Mdlmy si? te? za nas o roztropne i m?dre korzystanie z mediw.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? odbywa si? doroczna pielgrzymka do MB U?miechni?tej w Pszowie. ??czymy si? w modlitwie z pielgrzymami.

Więcej…

 
Więcej artykułów…