Poniedziałek, 18 Marzec 2019

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Obchodzimy dzisiaj ?wi?to Chrztu Pa?skiego, ktre jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzi? ustanowienia chrztu chrze?cija?skiego.

Więcej…

 

Read more1. Obchodzimy dzisiaj Urocz. Objawienia Pa?skiego, czyli Trzech Krli. Wspominamy misterium objawienia si? S?owa Wcielonego ca?emu ?wiatu.

Więcej…

 

Read more 1. Rozpoczynamy dzi?ki Bo?ej ?askawo?ci Nowy Rok Pa?ski 2017. Obchodzimy dzisiaj urocz. ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi, a tak?e ?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokj.

Więcej…

 

Read more”Gloria in Excelsis Deo” – Chwa?a na wysoko?ci Bogu, ktry tak wielk? mi?o?? nam okaza?, ?e sta? si? jednym z nas. Narodzenie Syna Bo?ego w Betlejem zapocz?tkowa?o dzie?o zbawcze zapowiedziane po grzechu pierwszych ludzi, na pocz?tku ?wiata.

Więcej…

 

Read more1. Dzi? ju? IV niedziela Adwentu. Warto w tym tygodniu jeszcze bardziej zmobilizowa? si? do duchowego przygotowania swojego serca dla przychodz?cego Pana, a nie tylko ogranicza? si? do zewn?trznych przygotowa?.

Więcej…

 
Więcej artykułów…