Niedziela, 15 Lipiec 2018

Ogłoszenia niedzielne

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 01.05.2016

Read moreDzisiejsz? niedziel? rozpoczynamy miesi?c maj, ktry w polskiej tradycji naznaczony jest modlitw? razem z Maryj?, Matk? Jezusa. 1 maja obchodzimy ?wi?to ?w. Jzefa Rzemie?lnika. Modlimy si? wi?c o to, by podejmowany przez ludzi trud pracy przynosi? im osobist? satysfakcj? i zapewnia? ?rodki do ?ycia. Pami?tamy te? o tych, ktrzy poszukuj? pracy.

Więcej…

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - ODPUST - 24.04.2016

Read moreDzi? ?wi?tujemy nasz parafialny odpust ku czci ?w. Jerzego. Witamy serdecznie przyby?ych parafian i drogich go?ci. Odpust mo?na zyska? przez nawiedzenie ko?cio?a, modlitw? i spe?nienie zwyk?ych warunkw odpustu.

Więcej…

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10.04.2016 r.

Read morePo swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywa? si? swoim uczniom i przyjacio?om, spotyka? si? z nimi i dawa? im dowody, ?e ?yje. Dzi? o jednym z takich spotka? opowiada nam Ewangelia.

Więcej…

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 03.04.2016 r.

Read moreDzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomkw: przewodnia, bia?a, Mi?osierdzia Bo?ego. O ten ostatni tytu? prosi? sam Pan Jezus za po?rednictwem ?wi?tej Siostry Faustyny. Ustanowi? j? w 2000 roku ?wi?ty Jan Pawe? II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzie? Mi?osierdzia.

Więcej…

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO - 27.03.2016

Read moreW ten radosny dzie? zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszli?my do naszego parafialnego ko?cio?a, aby wy?piewa? radosne Alleluja. Chcemy razem z ca?ym stworzeniem dzi?kowa? za dzie?o odkupienia, za Chrystusowe zwyci?stwo nad ?mierci?, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Aposto?owie, biegniemy do grobu, ktry jest pusty, prbujemy zrozumie? to, co si? wydarzy?o tej nocy i poranka i chcemy wo?a?: „Zmartwychwsta? ju? Chrystus, Pan mj i nadzieja!”

Więcej…

 
Więcej artykułów…