Sobota, 22 Wrzesień 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read moreKolekta na sp?at? odnowionych witra?y naszego ko?cio?a. Bg zap?a? za ka?d? ofiar?. Przed ko?cio?em zbirka na ?wiatowe Dni M?odzie?y.

Więcej…

 

Read moreKolekta na potrzeby Wy?szego ?l?skiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Obowi?zuje wakacyjny porz?dek Mszy ?w. i otwarcia kancelarii parafialnej.

Więcej…

 

Read moreW pierwsz? wakacyjn? niedziel? w tekstach biblijnych pojawia si? temat powo?ania. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, ?e w czasie odpoczynku mamy by? ?wiadkami Bo?ej obecno?ci i dzia?ania w ?wiecie?

Więcej…

 

XII NIEDZIELA ZWYK?A - 19.06.2016 r.

Read moreKim jest dla mnie Jezus Chrystus ? — to pytanie trzeba nam zadawa? nieustannie i ca?ym ?yciem udziela? w?a?ciwej odpowiedzi, ?e jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Pro?my o potrzebne si??, by nasza odpowied? by?a naprawd? wiarygodna.

Więcej…

 

XI NIEDZIELA ZWYK?A - 12.06.2016 r.

Read more?wi?ty ?ukasz Ewangelista nazywany jest piewc? Bo?ego Mi?osierdzia. W wielu miejscach swej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga m.in. we fragmencie, ktry dzi? us?yszymy.

Więcej…

 
Więcej artykułów…