Sobota, 15 Grudzień 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Papie? Franciszek, poprzez symboliczne zamkni?cie Drzwi ?wi?tych – Bramy Mi?osierdzia w bazylice ?w. Piotra w Watykanie, zako?czy w Ko?ciele Powszechnym Jubileuszowy Nadzwyczajny Rok Mi?osierdzia. W naszej Archidiecezji za? ko?czy si? dzisiaj II Synod Diecezjalny.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzi? Dzie? Muzyki Liturgicznej. Ma on nam przypomnie? o roli muzyki i ?pieww w liturgii Ko?cio?a.

Więcej…

 

Read more1. Trwamy w czasie, kiedy w szczeglny sposb pami?tamy o naszych zmar?ych.

Więcej…

 

Read more1. ?wi?tujemy dzi? 118 rocznic? po?wi?cenia naszego ko?cio?a. Dzi?kujemy Bogu za to nasze pi?kne miejsce modlitwy i modlimy si? za wszystkich ludzi, ktrzy na przestrzeni lat byli i s? zwi?zani z t? ?wi?tyni?.

Więcej…

 

Read more1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzie? Misyjny, ktry prze?ywa? b?dziemy pod has?em: „Ochrzczony to znaczy pos?any”. Pami?tajmy w naszych modlitwach o misjonarzach pracuj?cych na ca?ym ?wiecie, a tak?e o tych, po?rd ktrych pracuj?, aby g?oszone s?owo Bo?e przynosi?o dobre owoce.

Więcej…

 
Więcej artykułów…