Niedziela, 20 Maj 2018

Ogłoszenia niedzielne

UROCZYSTO?? ZES?ANIA DUCHA ?WI?TEGO - 15.05.2016 r.

Read moreObchodzimy dzi? ?wi?ty dzie? pi??dziesi?tnicy, w ktrym Duch ?wi?ty zst?pi? na Aposto?w zebranych na wsplnej modlitwie. Wspominamy pocz?tek Ko?cio?a i dzi?kujemy, ?e Duch ?wi?ty towarzyszy wiernym ze swoim ?wiat?em i swoj? moc?. Wyra?amy rwnie? wdzi?czno?? za dar Ducha ?wi?tego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Więcej…

 

UROCZYSTO?? WNIEBOWST?PIENIA PA?SKIEGO - 08.05.2016 r.

Read moreW dzisiejsz? Uroczysto?? wyznajemy wiar?, ?e Pan Jezus wst?pi? do nieba, by przygotowa? dla nas miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje.

Więcej…

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 01.05.2016

Read moreDzisiejsz? niedziel? rozpoczynamy miesi?c maj, ktry w polskiej tradycji naznaczony jest modlitw? razem z Maryj?, Matk? Jezusa. 1 maja obchodzimy ?wi?to ?w. Jzefa Rzemie?lnika. Modlimy si? wi?c o to, by podejmowany przez ludzi trud pracy przynosi? im osobist? satysfakcj? i zapewnia? ?rodki do ?ycia. Pami?tamy te? o tych, ktrzy poszukuj? pracy.

Więcej…

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - ODPUST - 24.04.2016

Read moreDzi? ?wi?tujemy nasz parafialny odpust ku czci ?w. Jerzego. Witamy serdecznie przyby?ych parafian i drogich go?ci. Odpust mo?na zyska? przez nawiedzenie ko?cio?a, modlitw? i spe?nienie zwyk?ych warunkw odpustu.

Więcej…

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10.04.2016 r.

Read morePo swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywa? si? swoim uczniom i przyjacio?om, spotyka? si? z nimi i dawa? im dowody, ?e ?yje. Dzi? o jednym z takich spotka? opowiada nam Ewangelia.

Więcej…

 
Więcej artykułów…