Poniedziałek, 22 Październik 2018

Ogłoszenia niedzielne

Read more1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzie? Misyjny, ktry prze?ywa? b?dziemy pod has?em: „Ochrzczony to znaczy pos?any”. Pami?tajmy w naszych modlitwach o misjonarzach pracuj?cych na ca?ym ?wiecie, a tak?e o tych, po?rd ktrych pracuj?, aby g?oszone s?owo Bo?e przynosi?o dobre owoce.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj uroczysto?? ?w. Jadwigi ?l?skiej – g?wnej patronki ?l?ska.

Więcej…

 

Read more1. Prze?ywamy dzisiaj XVI Dzie? Papieski tym razem pod has?em: Jan Pawe? II – b?d?cie ?wiadkami mi?osierdzia. Po Mszy b?dzie mo?na uczci? i uca?owa? relikwie ?w. Jana Paw?a II.

Więcej…

 

Read more1. Wspominamy dzisiaj w kalendarzu Ko?cio?a naszych Anio?w Str?w. Po Mszy ?w. udziela? b?dziemy indywidualnego b?ogos?awie?stwa dzieciom.

Więcej…

 

XXVI NIEDZIELA ZWYK?A - 25.09.2016 r.

Read more1. Kolekta przeznaczona jest na renowacj? naszych witra?y. Bg zap?a? za ka?d? z?o?on? na ten cel ofiar?. W przysz?? niedziel? kolekta b?dzie przeznaczona na nowobuduj?cy si? ko?ci? w Jankowicach Rybnickich.

Więcej…

 
Więcej artykułów…