Poniedziałek, 18 Marzec 2019

Informacja

Download NFSP!
 Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies   (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu sią na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w Żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób. Dalsze korzystanie ze strony parafiamszana.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.  Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała  cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia ? Szczegóły...

?wi?te Triduum Paschalne i okazja do spowiedzi przed ?wi?tami

Triduum Paschalne?wi?te Triduum Paschalne M?ki i Zmartwychwstania Pa?skiego stanowi szczyt ca?ego roku liturgicznego.

WIELKI CZWARTEK – to pami?tka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kap?a?stwa.
O godz. 18.00 - Msza ?w. Wieczerzy Pa?skiej, po czym przeniesienie Naj?w. Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.

WIELKI PI?TEK – to pami?tka M?ki i ?mierci Pana Jezusa.
Rozpoczyna si? te? w tym dniu nowenna przed ?wi?tem Mi?osierdzia Bo?ego.
Od godz. 7.00 do 18.00 – adoracja w Ciemnicy. O godz. 8.45 - Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia.
O godz. 9.00 - Droga Krzy?owa, a o godz. 18.00 - Ceremonie Wielkopi?tkowe sk?adaj?ce si? z Liturgii S?owa, Adoracji Krzy?a, Komunii ?w. i przeniesienia Naj?w. Sakramentu do Bo?ego Grobu, gdzie adoracja potrwa do godz. 21.00.

Przypominam, ?e tym dniu obowi?zuje post ?cis?y.
Ofiary, ktre z?o?ymy, b?d? przeznaczone na Bo?y Grb w Jerozolimie i chrze?cijan w Ziemi ?wi?tej.

WIELKA SOBOTA – to dzie? czuwania przy Jezusie z?o?onym w grobie.
Adoracja przy Bo?ym Grobie - od godz. 7.00 – 19.45 /od 17.00 do 18.00 przerwa techniczna/
?wi?cenie pokarmw na st? wielkanocny - o 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00.
W tym dniu zalecane jest powstrzymanie si? od potraw mi?snych.

Noc Zmartwychwstania Pana Jezusa
O godz. 20.00 - Wigilia Paschalna, ktra jest czuwaniem na cze?? Pana. Sk?ada si? ona z liturgii ?wiat?a, liturgii s?owa, liturgii chrzcielnej, liturgii eucharystycznej i Procesji Rezurekcyjnej. Przynie?my ze sob? ?wiece i wod? do po?wi?cenia. Zapraszam poczty sztandarowe i panw do niesienia baldachimu.


Okazja do spowiedzi w Wielkim Tygodniu:

- p? godziny przed Msz? ?w., a ponadto:
Wielki Wtorek: od 16.00 – 17.00;
Wielka ?roda: od 15.00 – 17.00;
Wielki Czwartek: od 15.00 – 17.45;
Wielki Pi?tek: od 7.00 – 8.45; od 10.00 – 11.30; od 15.00 – 17.45; od 19.30 – 21.00;
Wielka Sobota: od 7.00 – 11.00; od 14.00 – 17.00

Mo?na zyska? w tych dniach odpust zupe?ny pod zwyk?ymi warunkami za:
- udzia? we Mszy ?w. Wieczerzy Pa?skiej i odmwienie „Przed tak wielkim Sakramentem” – w W. Czwartek
- adoracj? Krzy?a i uca?owanie go – w Wielki Pi?tek
- udzia? w Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzecze? chrzcielnych – w noc Zmartwychwstania.


PLAN ADORACJI w Ciemnicy
Wielki Czwartek:
19.00 – 20.00 kobiety
20.00 – 21.00 m?odzie? i m??czy?ni
Wielki Pi?tek:
7.00 – 8.00 ul. Mickiewicza
8.00 – 9.00 ul. Kopernika
9.00 – 10.00 ul. ks. Tuskera, ks. Styry, Sportowa
10.00 – 11.00 ul. Wodzis?awska, Sosnowa, Brzozowa, D?bowa
11.00 – 12.00 ul. Moszcze?ska, Wi?niowa, Weso?a, ks. Wallacha
12.00 – 13.00 ul. Konopnickiej, ?adna, Zielona
13.00 – 14.00 ul. Skrzyszowska, Chabrowa, 22 lipca, Grnicza, Akacjowa
14.00 – 15.00 ul. 1 Maja
15.00 – 16.00 Czciciele Mi?osierdzia Bo?ego i MB Nieustaj?cej Pomocy
16.00 – 17.00 ul. Nowa, Polna, Turska, Spacerowa, Kwiatowa
17.00 – 18.00 III Zakon Franciszka?ski

PLAN ADORACJI przy Bo?ym Grobie:
Wielki Pi?tek:
19.00 – 20.00 kobiety
20.00 – 21.00 m?odzie? i m??czy?ni
Wielka Sobota:
7.00 – 8.00 ul. Mickiewicza
8.00 – 9.00 ul. Kopernika
9.00 – 10.00 ul. ks. Tuskera, ks. Styry, Sportowa
10.00 – 11.00 ul. Wodzis?awska, Sosnowa, Brzozowa, D?bowa
11.00 – 12.00 ul. Moszcze?ska, Wi?niowa, Weso?a, ks. Wallacha
12.00 – 13.00 Dzieci i m?odzie?
13.00 – 14.00 ul. Skrzyszowska, Chabrowa, 22 lipca, Grnicza, Akacjowa
14.00 – 15.00 ul. 1 Maja
15.00 – 16.00 Czciciele Mi?osierdzia Bo?ego i MB Nieustaj?cej Pomocy
16.00 – 17.00 ul. Konopnickiej, ?adna , Zielona
17.00 – 18.00 Przerwa techniczna – sprz?tanie ko?cio?a
18.00 – 19.00 ul. Nowa, Polna, Turska, Spacerowa, Kwiatowa
19.00 – 20.00 III Zakon Franciszka?ski