Sobota, 16 Luty 2019

?wi?te Triduum Paschalne i okazja do spowiedzi przed ?wi?tami

Triduum Paschalne?wi?te Triduum Paschalne M?ki i Zmartwychwstania Pa?skiego stanowi szczyt ca?ego roku liturgicznego.

WIELKI CZWARTEK – to pami?tka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kap?a?stwa.
O godz. 18.00 - Msza ?w. Wieczerzy Pa?skiej, po czym przeniesienie Naj?w. Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.

WIELKI PI?TEK – to pami?tka M?ki i ?mierci Pana Jezusa.
Rozpoczyna si? te? w tym dniu nowenna przed ?wi?tem Mi?osierdzia Bo?ego.
Od godz. 7.00 do 18.00 – adoracja w Ciemnicy. O godz. 8.45 - Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia.
O godz. 9.00 - Droga Krzy?owa, a o godz. 18.00 - Ceremonie Wielkopi?tkowe sk?adaj?ce si? z Liturgii S?owa, Adoracji Krzy?a, Komunii ?w. i przeniesienia Naj?w. Sakramentu do Bo?ego Grobu, gdzie adoracja potrwa do godz. 21.00.

Przypominam, ?e tym dniu obowi?zuje post ?cis?y.
Ofiary, ktre z?o?ymy, b?d? przeznaczone na Bo?y Grb w Jerozolimie i chrze?cijan w Ziemi ?wi?tej.

WIELKA SOBOTA – to dzie? czuwania przy Jezusie z?o?onym w grobie.
Adoracja przy Bo?ym Grobie - od godz. 7.00 – 19.45 /od 17.00 do 18.00 przerwa techniczna/
?wi?cenie pokarmw na st? wielkanocny - o 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00.
W tym dniu zalecane jest powstrzymanie si? od potraw mi?snych.

Noc Zmartwychwstania Pana Jezusa
O godz. 20.00 - Wigilia Paschalna, ktra jest czuwaniem na cze?? Pana. Sk?ada si? ona z liturgii ?wiat?a, liturgii s?owa, liturgii chrzcielnej, liturgii eucharystycznej i Procesji Rezurekcyjnej. Przynie?my ze sob? ?wiece i wod? do po?wi?cenia. Zapraszam poczty sztandarowe i panw do niesienia baldachimu.


Okazja do spowiedzi w Wielkim Tygodniu:

- p? godziny przed Msz? ?w., a ponadto:
Wielki Wtorek: od 16.00 – 17.00;
Wielka ?roda: od 15.00 – 17.00;
Wielki Czwartek: od 15.00 – 17.45;
Wielki Pi?tek: od 7.00 – 8.45; od 10.00 – 11.30; od 15.00 – 17.45; od 19.30 – 21.00;
Wielka Sobota: od 7.00 – 11.00; od 14.00 – 17.00

Mo?na zyska? w tych dniach odpust zupe?ny pod zwyk?ymi warunkami za:
- udzia? we Mszy ?w. Wieczerzy Pa?skiej i odmwienie „Przed tak wielkim Sakramentem” – w W. Czwartek
- adoracj? Krzy?a i uca?owanie go – w Wielki Pi?tek
- udzia? w Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzecze? chrzcielnych – w noc Zmartwychwstania.


PLAN ADORACJI w Ciemnicy
Wielki Czwartek:
19.00 – 20.00 kobiety
20.00 – 21.00 m?odzie? i m??czy?ni
Wielki Pi?tek:
7.00 – 8.00 ul. Mickiewicza
8.00 – 9.00 ul. Kopernika
9.00 – 10.00 ul. ks. Tuskera, ks. Styry, Sportowa
10.00 – 11.00 ul. Wodzis?awska, Sosnowa, Brzozowa, D?bowa
11.00 – 12.00 ul. Moszcze?ska, Wi?niowa, Weso?a, ks. Wallacha
12.00 – 13.00 ul. Konopnickiej, ?adna, Zielona
13.00 – 14.00 ul. Skrzyszowska, Chabrowa, 22 lipca, Grnicza, Akacjowa
14.00 – 15.00 ul. 1 Maja
15.00 – 16.00 Czciciele Mi?osierdzia Bo?ego i MB Nieustaj?cej Pomocy
16.00 – 17.00 ul. Nowa, Polna, Turska, Spacerowa, Kwiatowa
17.00 – 18.00 III Zakon Franciszka?ski

PLAN ADORACJI przy Bo?ym Grobie:
Wielki Pi?tek:
19.00 – 20.00 kobiety
20.00 – 21.00 m?odzie? i m??czy?ni
Wielka Sobota:
7.00 – 8.00 ul. Mickiewicza
8.00 – 9.00 ul. Kopernika
9.00 – 10.00 ul. ks. Tuskera, ks. Styry, Sportowa
10.00 – 11.00 ul. Wodzis?awska, Sosnowa, Brzozowa, D?bowa
11.00 – 12.00 ul. Moszcze?ska, Wi?niowa, Weso?a, ks. Wallacha
12.00 – 13.00 Dzieci i m?odzie?
13.00 – 14.00 ul. Skrzyszowska, Chabrowa, 22 lipca, Grnicza, Akacjowa
14.00 – 15.00 ul. 1 Maja
15.00 – 16.00 Czciciele Mi?osierdzia Bo?ego i MB Nieustaj?cej Pomocy
16.00 – 17.00 ul. Konopnickiej, ?adna , Zielona
17.00 – 18.00 Przerwa techniczna – sprz?tanie ko?cio?a
18.00 – 19.00 ul. Nowa, Polna, Turska, Spacerowa, Kwiatowa
19.00 – 20.00 III Zakon Franciszka?ski